Individ och familj

Familjehem · HVB · Öppenvård · Stödboende

Attendo tillhandahåller individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, kris- och akutboenden, beroendevård, neuropsykiatri för ungdomar och olika former av stödboenden. Tack vare denna bredd kan vi samordna och specialanpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Visar 54/54
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Beskrivning Kontakt Adress

Attendo ABT Häggen

Attendo ABT Häggen drivs på uppdrag av Migrationsverket. ABT betyder tillfälligt anläggningsboende...

Respekt, Trygghet, Gemenskap

Array

Attendo ABT Kosta

Attendo Kosta ABT (anläggningsboende, tillfälligt) är ett asylboende. På Attendo Kosta ABT har vi...

Samarbete, Människovärde, Respekt, Kvalitet, Bemötande

072 - 512 82 82 Array

Attendo ABT Surahammar

Attendo ABT Surahammar är ett asylboende för vuxna och barnfamiljer. Vi arbetar på uppdrag av...

Samarbete, Delaktighet, trygghet & kvalitet

010-211 22 05 Array

Attendo Asyl PUT Muskösund

Sedan våren 2014 driver Attendo ett Asyl och Put boende för ensamkommande barn i Ösmo, på uppdrag...

072-389 56 04 Array

Attendo Asyl Put Rejmyre

Sedan 2015 driver Attendo IOF ett boende för ensamkommande barn och ungdomar i Rejmyre. Boendet har...

Trygghet, Aktiviteter, Flexibilitet, Individanpassat

0729-768101 Array

Attendo Asyl PUT Väckelsång

Sedan 2016 driver Attendo IOF ett boende för ensamkommande barn och ungdomar i Väckelsång Asyl och...

Aktiviteter, Trygghet, Flexibilitet, Individanpassat

010-211 2 309 Array

Attendo Asyl/PUT Bromölla

Attendo driver Bromölla asyl- och PUT boende på uppdrag av Bromölla kommun. Till oss kommer barn...

Struktur, Fritidsaktiviteter, Skolgång

070 - 205 60 70 Array

Attendo Asyl/PUT Ekmanska

På Attendo Ekmanska prioriterar vi först och främst att barnen som kommer till oss får möjlighet...

Respekt, Trygghet, Gemenskap

010-211 22 21 Array

Attendo Asyl/Put Tranås

Tranås Integration har HVB-tillstånd för 28 platser fördelat på 18 platser 15-19 år och 10 platser...

Trygghet, Aktiviteter, Flexibilitet, Individanpassat

070-8539327 Array

Attendo Backafors Resursskola

Backafors Resursskola är en åk 7-9 skola som vänder sig till elever som under en lång tid inte haft...

070-2850056 Array

Attendo Broarp - Pojkar

Attendo Broarp i Eksjö är ett boende för pojkar med problem orsakade av neuropsykiatriska...

Fokus på elevernas individuella styrkor

010-211 21 50 Array

Attendo Broarp Alma

Attendo Alma är ett boende för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt mål är...

Individuella behov - Individuella mål

010 - 211 21 70 (avd) Array

Attendo Broarp Skola

Attendo Broarps skola ligger i Eksjö och tar emot ungdomar med neuropsykiatriska...

Kunskap, Nyfikenhet, Skapande, Individen i centrum

073 - 066 01 16 Array

Attendo Bromölla PUT och asyl Släggan

Attendo driver Bromölla asyl- och PUT boende på uppdrag av Bromölla kommun. Till oss kommer barn...

Struktur, Fritidsaktiviteter, Skolgång

070 - 205 60 70 Array

Attendo Bustorps Gård

Bustorps Gård är ett behandlingshem för män över 18 år och har 16 platser. Bustorp ligger i...

Lång erfarenhet och samma kompetens men nya möjligheter.

010-2112332 Array

Attendo Eken

Attendo Eken omvårdnadsboende är ett boende med 18 platser för män och kvinnor i ett aktivt...

Respekt, Trygghet, Motivation

Eken 021 - 12 50 96, Håven 021 - 14 20 20 Array

Attendo Familjebehandling

Alla familjer har problem ibland och flesta kan lösa sina bekymmer på egen hand men i vissa fall...

Individuella uppdrag, Leg. psykoterapeuter, Svårare familjeuppdrag

0102112041 Array

Attendo Fristaden - Skyddat boende

Fristaden ligger beläget i liten ort cirka en timme från Stockholm. Platserna på Fristaden fördelas...

Skyddat boende, Krishantering, Dygnet runt - Året Runt

Array

Attendo förstärkta ärenden

Förstärka ärenden riktar sig till personer som har komplexa problem som neuropsykiatriska...

Särskilt svåra ärenden, En-till-en behandling, Placeringsjour dygnet runt

073-6007218 Array

Attendo HVB Asyl PUT Dalköpinge

Dalköpinge är ett HVB - boende i Trelleborg för ensamkommande barn och ungdomar i åldrarna 14 - 17...

Trygghet, Delaktighet, Gemenskap, HBTQ

010-211 22 19 Array

Attendo HVB Kronodal Asyl och PUT

Attendo HVB Kronodal Asyl...

070-994 98 57 Array

Attendo Hällsbo Asyl och PUT

Hällsbo Asyl och PUT är ett boende för ensamkommande ungdomar som ligger i ett idylliskt landskap...

Mångfald, Delaktighet, Trygghet, Integritet

08-592 557 83 Array

Attendo jour- och familjehem i Mälardalen

Attendo arbetar med att rekrytera, utreda och stödja jour och familjehem. Vi har lång erfarenhet av...

Konsulentstödda familjehem

072-1892830 Array

Attendo jour- och familjehem i Norrland

Attendo arbetar med att rekrytera, utreda och stödja jour- och familjehem. Vi har lång erfarenhet...

Konsulentstödda familjehem

076-7902040 Array

Attendo jour- och familjehem Syd

Attendo erbjuder jourhem och familjehem och arbetar med att rekrytera, utreda och stödja familjerna...

Konsulentstödda familjehem

076-780 40 10 Array

Attendo Katarina ungdomshem Essingen

Attendo Katarina Ungdomshem Essingen har sex platser för ungdomar i åldrarna 14–18 år som behöver...

Hemlikt, Storfamiljskänsla, Centralt läge

010-2112021 Array

Attendo Katarina Ungdomshem Skarpnäck

Attendo Katarina Ungdomshem Skarpnäck är ett boende med sju platser för flickor och pojkar mellan...

Kvalitet, Tillgänglighet, Liten trygg miljö

0102112083 Array

Attendo Katarina ungdomshem Södermalm

Attendo Katarina Ungdomshem har sju platser för ungdomar i åldrarna 14 till och med 19 år som...

Hemlikt, Storfamiljskänsla, Centralt läge

010-2112021 Array

Attendo kontaktmannaskap

De flesta ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta eget...

Kvalificerat kontaktmannaskap, Individuella uppdrag

010-2112041 Array

Attendo KrisTina - Skyddat boende

Attendo KrisTina är ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. KrisTina drivs av...

Skyddat boende, Krishantering, Dygnet runt - Året Runt

010-211 20 50 Array

Attendo Kronåsen asyl- och Frey utslussboende

Attendo Kronåsen består av tio platser, vara åtta är asylplatser och två är jourplatser. Alla som...

Omtanke, Stöd, Utveckling

018-127617 Array

Attendo Mariesten Asyl och PUT-boende

Attendo Mariesten arbetar för att ensamkommande barn ska få känna trygghet och lugn på vårt boende...

Respekt, Trygghet, Delaktighet

0418 - 66 04 60 Array

Attendo Närsjögläntan

På Attendo Närsjögläntans HVB-hem arbetar vi med flickor i åldern 12-18 år som har psykosociala och...

023 - 620 70 Array

Attendo PUT Ekudden

Attendo Ekudden Asyl och PUT (permanent uppehållstillstånd) erbjuder platser för ensamkommande...

Integration, Självständighet, Aktivitet

010-2112073 Array

Attendo PUT Erikslust

PUT-boendet Eriklust drivs av Attendo på uppdrag av Malmö Stad. Till oss kommer ungdomar som har...

Kvalitet, Trygghet, Integration

040 - 91 45 19 Array

Attendo PUT Sköldmövägen utslussboende

Attendo Sköldmö PUT ligger i gamla Uppsala, ett naturskönt område med närhet till centrala Uppsala...

Integration, Engagemang, Gemenskap

010-211 20 90, 076-611 47 13 Array

Attendo Rewith jour- och familjehem i mellan Sverige

Attendo Rewith, med kontor i Örebro, erbjuder jourhem och familjehem för barn, ungdomar och vuxna i...

Konsultstödda familjehem

070-5082295 Array

Attendo Rimbo Asyl och PUT

Attendo Rimbo Asyl och PUT ligger centralt i samhället Rimbo där vi tar emot pojkar mellan 15-18 år...

Kunskap, Trygghet, Naturnära

Array

Attendo Smultronvägens Resurs Asyl och PUT

Attendo Smultronvägen ligger i Mockfjärd i Dalarna, i en lugn och trygg miljö omgivet av mycket...

Kvalitet ∞ Trygghet ∞ Involverad

010-211 20 65 Array

Attendo Socionombemanning

Attendo Socionombemanning är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har lång erfarenhet av att...

Erfarna och engagerade socionomkonsulter!

010-2112340 Array

Attendo Stockholm Öppenvård

Attendo erbjuder en rad olika tjänster inom ramen för öppenvård. Verksamheten är riktad till barn,...

Ett Samtal Räcker, Individuella lösningar

073-6007218 Array

Attendo Södra Bäcksjön

Attendo Södra Bäcksjön är ett stödboende för personer från 18 år och uppåt med missbruksproblematik...

Omvårdnad, Integritet, Självständighet

072-537 19 33 Array

Attendo Sörgården

Attendo driver Sörgården i Södra Västerbotten för personer med beroendeproblem och/eller psykiska...

Beroendeproblematik, Hemlöshet, Motiverande Samtal

0930 - 280 50 Array

Attendo Tallbacken asylboende

Attendo Tallbacken asylboende är ett boende för pojkar och flickor mellan 13-18 år. Personal på...

Mångfald, Delaktighet, Trygghet, Integritet

0721-94 88 92 Array

Attendo Tingsryd

Attendo Kurorten är ett behandlingshem för vuxna kvinnor över 18 år. Kurorten ligger väldigt...

Behandling för kvinnor på kvinnors vis

010-2112306 Array

Attendo Transit Björkudden

Attendo Björkudden transit är ett boende som tar emot ensamkommande asylsökande barn. Här...

Respekt, Trygghet, Kontinuitet, Bemötande, Gemenskap

08 - 27 30 11 Array

Attendo Träningslägenheter

I Attendos träningslägenheter får varje boende individuellt stöd av en kvalificerad kontaktperson...

Träningsboende, Kvalificerat kontaktmannaskap, Individuella uppdrag

076-8672564 Array

Attendo Ungbo Holmsund

Attendo tillhandahåller stödboenden som riktar sig till ungdomar som är i behov av bostad, social...

Bemannat Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

072 - 735 76 58 Array

Attendo Ungbo Stockholm

Attendo Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en...

Bemannat Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

Array

Attendo Utsikten Transit

Attendo driver transitenheten Utsikten Transit på uppdrag av Malmö stad. Till oss kommer...

Trygghet, Respekt, Trivsel

010 - 211 22 41 Array

Attendo Valsta Asyl/PUT

På Attendo Valsta Asyl/PUT tar vi emot ensamkomande barn och ser till att de får en trygg och...

Omsorg, Engagemang, Delaktighet, Trygghet

070-2023550 Array

Attendo Von Bahr

Attendo Von Bahr är ett omsorgsboende i Uppsala för män och kvinnor som har pågående beroende. Hos...

Omvårdnad, Integritet, Självständighet

018 - 727 26 22 Array

Attendo Västeråsvägen Asyl och PUT

Attendo Västeråsvägen Asyl PUT är ett HVB-boende för ensamkommande ungdomar som drivs på uppdrag av...

Gemenskap – Stöd – Samarbete - Omtanke

Array

Attendo Älvgården

Attendo Älvgården är ett behandlingshem med specialisering på flickor i åldern 13-21 år med...

026 - 730 80 (kontoret bemannat 8-16 vardagar) Array
10

Individ och familj

Attendo tillhandahåller konsulentstödd familjehemsvård, HVB-hem, kris- och akutboenden, beroendevård, familjehem, neuropsykiatri för ungdomar och olika former av stödboenden runt om i Sverige. Våra medarbetare på alla nivåer har en hög kompetens och våra verksamheter kvalitetsgranskas kontinuerligt. Ledning och administration har vi samlat under ett och samma tak vilket underlättar samordning och sparar tid och kostnader för våra kunder.

Tar emot ärenden dygnet runt
Vi har en hög beredskap för att ta emot ärenden dygnet runt, årets alla dagar. Du kan alltid komma i kontakt med någon av våra verksamhetschefer/medarbetare för en dialog kring ett aktuellt ärende eller om du vill ha rådgivning eller förslag på hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Många av våra verksamheter är tillgängliga för placeringar från alla delar av landet. När det gäller vår konsulentstödda familjehemsverksamhet kan vi också säga att den faktiskt finns i stort sett hela landet, från Skåne till Norrbotten.
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet skickas en gång i kvartalet.