Individ och familjeomsorg för barn och unga

Familjehem · HVB · Öppenvård · Stödboende

Attendo tillhandahåller individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, neuropsykiatrisk behandling för ungdomar med tillhörande skola, Asyl och PUT boende och olika former av stödboenden. Vi kan samordna och specialanpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov. Målet är att den enskilde ska få rätt stöd och känna sig respektfullt bemött.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Visar 34/34
>>
>>
>>
>>
Beskrivning Ort Specialiteter

Attendo Asyl PUT Muskösund

Sedan våren 2014 driver Attendo ett Asyl och Put boende för ensamkommande barn i Ösmo, på uppdrag...

Ösmo

Attendo Asyl Put Rejmyre

Sedan 2015 driver Attendo IOF ett boende för ensamkommande barn och ungdomar i Rejmyre. Boendet har...

Rejmyre Trygghet, Aktiviteter, Flexibilitet, Individanpassat

Attendo Asyl PUT Väckelsång

Sedan 2016 driver Attendo IOF ett boende för ensamkommande barn och ungdomar i Väckelsång Asyl och...

Väckelsång Aktiviteter, Trygghet, Flexibilitet, Individanpassat

Attendo Asyl/PUT Bromölla

Attendo driver Bromölla asyl- och PUT boende på uppdrag av Bromölla kommun. Till oss kommer barn...

Bromölla Struktur, Fritidsaktiviteter, Skolgång

Attendo Asyl/PUT Ekmanska

På Attendo Ekmanska prioriterar vi först och främst att barnen som kommer till oss får möjlighet...

Göteborg Respekt, Trygghet, Gemenskap

Attendo Asyl/Put Tranås

Sedan 2011 driver Attendo IOF ett boende för ensamkommande barn och ungdomar i Tranås, Svalan Asyl...

Tranås Trygghet, Aktiviteter, Flexibilitet, Individanpassat

Attendo Broarp - Pojkar

Attendo Broarp i Eksjö är ett boende för pojkar med problem orsakade av neuropsykiatriska...

Eksjö Fokus på elevernas individuella styrkor

Attendo Broarp Alma

Attendo Alma är ett boende för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt mål är...

Eksjö Individuella behov - Individuella mål

Attendo Bromölla PUT och asyl Släggan

Attendo driver Bromölla asyl- och PUT boende på uppdrag av Bromölla kommun. Till oss kommer barn...

Bromölla Struktur, Fritidsaktiviteter, Skolgång

Attendo HVB Asyl PUT Dalköpinge

Dalköpinge är ett HVB - boende i Trelleborg för ensamkommande barn och ungdomar i åldrarna 14 - 17...

Trelleborg Trygghet, Delaktighet, Gemenskap, HBTQ

Attendo HVB Kronodal Asyl och PUT

Attendo HVB Kronodal Asyl...

Höllviken

Attendo Hällsbo Asyl och PUT

Hällsbo Asyl och PUT är ett boende för ensamkommande ungdomar som ligger i ett idylliskt landskap...

Sigtuna Mångfald, Delaktighet, Trygghet, Integritet

Attendo Katarina ungdomshem Essingen

Attendo Katarina Ungdomshem Essingen har sex platser för ungdomar i åldrarna 14–18 år som behöver...

Stockholm Hemlikt, Storfamiljskänsla, Centralt läge

Attendo Katarina Ungdomshem Skarpnäck

Attendo Katarina Ungdomshem Skarpnäck är ett boende med sju platser för flickor och pojkar mellan...

Skarpnäck Kvalitet, Tillgänglighet, Liten trygg miljö

Attendo Katarina ungdomshem Södermalm

Attendo Katarina Ungdomshem har sju platser för ungdomar i åldrarna 14 till och med 19 år som...

Stockholm Hemlikt, Storfamiljskänsla, Centralt läge

Attendo kontaktmannaskap

De flesta ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta eget...

Stockholm Kvalificerat kontaktmannaskap, Individuella uppdrag

Attendo Kronåsen asyl- och Frey utslussboende

Attendo Kronåsen består av tio platser, vara åtta är asylplatser och två är jourplatser. Alla som...

Uppsala Omtanke, Stöd, Utveckling

Attendo Maria Asyl och PUT

Attendo Maria Asyl och PUT är ett boende för ensamkommande flyktingungdomar som har sökt asyl och/...

Stockholm Gemenskap, Trygghet, Lyhördhet, Respekt

Attendo Mariesten Asyl och PUT-boende

Attendo Mariesten arbetar för att ensamkommande barn ska få känna trygghet och lugn på vårt boende...

Teckomatorp Respekt, Trygghet, Delaktighet

Attendo Närsjögläntan

På Attendo Närsjögläntans HVB-hem arbetar vi med flickor i åldern 12-18 år som har psykosociala och...

Falun

Attendo PUT Ekudden

Attendo Ekudden Asyl och PUT (permanent uppehållstillstånd) erbjuder platser för ensamkommande...

Ekerö Integration, Självständighet, Aktivitet

Attendo PUT Erikslust

PUT-boendet Eriklust drivs av Attendo på uppdrag av Malmö Stad. Till oss kommer ungdomar som har...

Malmö Kvalitet, Trygghet, Integration

Attendo PUT Sköldmövägen utslussboende

Attendo Sköldmö PUT ligger i gamla Uppsala, ett naturskönt område med närhet till centrala Uppsala...

Uppsala Integration, Engagemang, Gemenskap

Attendo Rimbo Asyl och PUT

Attendo Rimbo Asyl och PUT ligger centralt i samhället Rimbo där vi tar emot pojkar mellan 15-18 år...

Norrtälje Kunskap, Trygghet, Naturnära

Attendo Smultronvägens Resurs Asyl och PUT

Attendo Smultronvägen ligger i Mockfjärd i Dalarna, i en lugn och trygg miljö omgivet av mycket...

Mockfjärd Kvalitet ∞ Trygghet ∞ Involverad

Attendo Tallbacken asylboende

Attendo Tallbacken asylboende är ett boende för pojkar och flickor mellan 13-18 år. Personal på...

Solna Mångfald, Delaktighet, Trygghet, Integritet

Attendo Transit Björkudden

Attendo Björkudden transit är ett boende som tar emot ensamkommande asylsökande barn. Här...

Stockholm Respekt, Trygghet, Kontinuitet, Bemötande, Gemenskap

Attendo Träningslägenheter

I Attendos träningslägenheter får varje boende individuellt stöd av en kvalificerad kontaktperson...

Stockholm Träningsboende, Kvalificerat kontaktmannaskap, Individuella uppdrag

Attendo Ungbo Holmsund

Attendo tillhandahåller stödboenden som riktar sig till ungdomar som är i behov av bostad, social...

Umeå Bemannat Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

Attendo Ungbo Stockholm

Attendo Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en...

Stockholm Bemannat Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

Attendo Utsikten Transit

Attendo driver transitenheten Utsikten Transit på uppdrag av Malmö stad. Till oss kommer...

Malmö Trygghet, Respekt, Trivsel

Attendo Valsta Asyl/PUT

På Attendo Valsta Asyl/PUT tar vi emot ensamkomande barn och ser till att de får en trygg och...

Sigtuna Omsorg, Engagemang, Delaktighet, Trygghet

Attendo Västeråsvägen Asyl och PUT

Attendo Västeråsvägen Asyl PUT är ett HVB-boende för ensamkommande ungdomar som drivs på uppdrag av...

Västerås Gemenskap – Stöd – Samarbete - Omtanke

Attendo Älvgården

Attendo Älvgården är ett behandlingshem med specialisering på flickor i åldern 13-21 år med...

Skutskär
10

Individ och familjeomsorg för barn och unga

Våra medarbetare på alla nivåer har en hög kompetens och våra verksamheter kvalitetsgranskas kontinuerligt. Ledning och administration har vi samlat under ett och samma tak vilket underlättar samordning och sparar tid och kostnader för våra kunder.

Vi har en hög beredskap för att ta emot ärenden dygnet runt, årets alla dagar. Du kan alltid komma i kontakt med någon av våra verksamhetschefer/medarbetare för en dialog kring ett aktuellt ärende eller om du vill ha rådgivning eller förslag på hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Många av våra verksamheter är tillgängliga för placeringar från alla delar av landet. När det gäller vår konsulentstödda familjehemsverksamhet kan vi också säga att den faktiskt finns i stort sett hela landet, från Skåne till Norrbotten.
 

Vi gör skillnad!

Varje dag bidrar vi till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald. Vi kallar det modern välfärd. Men nu är hela vår bransch hotad. Och du berörs.