Behandlingshem för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik

Individuella behov · Struktur · Styrkor

Vi driver fyra behandlingshem (HVB) med skola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik. Allt behandlingsarbete är individanpassat utifrån den enskildes behov och förmåga. Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt träna nya strategier för det som behöver förbättras. Skolgången utgör en integrerad del av behandlingen med en speciellt anpassad pedagogik.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 08-586 25 200

Visar 6/6
Beskrivning Kontakt Adress

Attendo Broarp - Pojkar

Attendo Broarp i Eksjö är ett boende för pojkar med problem orsakade av neuropsykiatriska...

Fokus på elevernas individuella styrkor

010-211 21 50

Skönbergavägen 43, 575 39 Eksjö

010-211 21 50 Skönbergavägen 43, 575 39 Eksjö

Attendo Broarp Alma

Attendo Alma är ett behandlingshem för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt...

Individuella behov - Individuella mål

010 - 211 21 70 (avd)

Villagatan 10, 570 32, Hjältevad

010 - 211 21 70 (avd) Villagatan 10, 570 32, Hjältevad

Attendo Närsjögläntan

På Attendo Närsjögläntans HVB-hem arbetar vi med flickor i åldern 12-20 år med psykosociala och...

Östborn 60, 79196 Falun

Östborn 60, 79196 Falun

Attendo Vassunda HVB

Attendo Vassunda HVB är beläget i Knivsta och tar emot pojkar 13-21 år från hela landet med...

070- 819 70 33

Vassunda 11, 741 91 Knivsta

070- 819 70 33 Vassunda 11, 741 91 Knivsta

Attendo Älvgården

Attendo Älvgården är ett behandlingshem med specialisering på flickor i åldern 13-21 år med...

026 - 730 80 (kontoret bemannat 8-16 vardagar)

Gävlevägen 22, 814 31 Skutskär

026 - 730 80 (kontoret bemannat 8-16 vardagar) Gävlevägen 22, 814 31 Skutskär

Attendo Ängbyvägen HVB

Attendo Ängbyvägen HVB tar emot flickor 13-21 år med begåvningsnedsättning, psykiatrisk och/eller...

070- 819 70 33

Ängbyvägen 9, 741 30 Knivsta

070- 819 70 33 Ängbyvägen 9, 741 30 Knivsta
10

Behandlingshem för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik

På ett behandlingshem för barn och ungdomar ges vård och behandling utanför det egna hemmet. Attendo driver fyra behandlingshem (HVB-hem) med skola för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik: Attendo Broarp och Attendo Broarp Alma i Eksjö, Attendo Närsjögläntan i Falun samt Attendo Älvgården i Skjutskär.

Behandlingshemmen är uppbyggda som ett gruppboende där boendet och behandlingen sker under en begränsad tid. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik har många gånger problem när det gäller att rent praktiskt få vardagen att fungera, och ofta finns även bekymmer inom det sociala området. Allt behandlingsarbete är individpassat utifrån den enskildes behov och förmåga, och ofta väljs ett behandlingshem utifrån individens behov och ålder. Varje person har en individuell planering som följs upp av personalen.

Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt att träna på det som behöver förbättras. En viktig del i behandlingen är social träning, och skolgången utgör en integrerad del av behandlingen med en speciellt anpassad pedagogik.

Vi gör skillnad!

Varje dag bidrar vi till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald. Vi kallar det modern välfärd. Men nu är hela vår bransch hotad. Och du berörs.