Ammys blogg

Här skriver vi om vår verksamhet inom äldreomsorg men även om nyheter som på olika sätt anknyter till det Attendo verkar inom.

  • Ammy Whelin Affärsområdeschef

Tillbaka till bloggen
18 november2016

Taggar: Äldreomsorg

Ett rekord i hälsans tecken

Av Ammy Wehlin - 3:42

Attendolunken

Höstens omgång av Attendolunken blev den bästa sedan starten 2014. Över 2100 seniorer deltog och därtill kan räknas ett antal medarbetare och andra deltagare. Ett fantastiskt resultat! Hela tanken med lunken är att främja rörelse och motion i vardagen och höstens resultat känns som ett tydligt kvitto på att satsningen har varit lyckad.

Utöver glädjen och motionen för seniorerna som deltar kan vi även se att den här återkommande satsningen är uppskattad bland medarbetare, anhöriga och andra som deltar. Stoltheten som infinner sig hos de äldre deltagarna efter en genomförd lunk ska inte underskattas och hela dagen kring aktiviteten brukar bli till en stor festlighet under lättsamma och trevliga former.

Som en stor aktör inom välfärdssektorn är det viktigt att vara med och ta ett samhällsansvar i ett större perspektiv. Även i vardagen. Därför är Attendolunken till för alla seniorer, inte bara personer som är kunder hos Attendo. På så sätt vill vi göra en insats för att främja motion för äldre.

Hälsningar

Ammy Wehlin,
affärsområdeschef inom Attendo Äldreomsorg