Attendo Familjebehandling

Individuella uppdrag · Leg. psykoterapeuter · Svårare familjeuppdrag

Alla familjer har problem ibland och flesta kan lösa sina bekymmer på egen hand men i vissa fall kan hjälp utifrån vara nödvändigt för att komma tillrätta med konflikter. Attendo erbjuder familjebehandling i hemmet i Stockholm för att hjälpa familjer till varaktig positiv förändring. Behandlingsformen innebär att terapeuterna observerar och deltar i familjens praktiska vardagssituationer där konflikter ofta uppstår. De har då möjlighet att hjälpa familjemedlemmarna genom att förklara och visa på alternativa tillvägagångssätt att lösa problemen.

Verksamhetschef

Hej, vi heter Amira Shaaban Adams och Maja Ljung och är ansvariga för Attendo Familjebehandling

Kontakta oss gärna

Vill du veta mer om oss?
Maila eller ring oss gärna!

Telefon: 0102112041
E-post: maja.degerfeldt@attendo.se

KONTAKTA OSS
Verksamhetschef Amira Shaaban Adams 072-9745338
Bitr. verksamhetschef Maja Ljung 010-2112041

Här finns vi

Adress: Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm ‎
Hitta hit

Kvalitetsresultat

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Siffrorna till höger visar temperaturen på vårt kvalitetsarbete just nu.

70% Attendo Familjebehandling kvalitetstermometer
84% Attendo genomsnittligt resultat
Kvalitetstrend

Mer information om Attendo Familjebehandling-

Allmänt om Familjebehandling

Många familjer hamnar periodvis i bekymmer som de inte klarar av att lösa på egen hand. För dessa familjer kan Familjebehandlingen bistå med hjälpinsatser i hemmet eller i verksamhetens lokaler på Södermalm i Stockholm eller på annan plats enligt beställande kommuns önskemål. Insatserna utformas i samråd med familj, det sociala nätverket, socialtjänsten och kan ibland verka som ett alternativ till institutionsplacering.

Attendos familjebehandlande insatser vilar på en systemisk grund där fokus ligger på att stärka föräldrarnas egna resurser, synliggöra barnens behov och visa på möjligheter att komma stärkta ur en tillfällig kris. Vi arbetar efter individuellt utformade genomförandeplaner utifrån varje enskild familjs behov och uttalade önskemål, vilket innebär att vi även arbetar kvällar och helger när så behövs.

 

Vårt arbetssätt

Familjebehandlarna är ansvariga för att skapa ett sammanhang som möjliggör en förändringsprocess. Behandlarna visar på alternativa tillvägagångssätt när konflikter uppstår och de arbetar för förändring av dysfunktionella mönster och relationer. Samhörigheten mellan föräldrar och barn stärks genom samtal och speciellt utformade lekar och aktiviteter. Familjebehandlarna hjälper föräldrarna att skapa trygga rutiner i hemmet utifrån barnens behov.

Familjerna kan kvarstanna i sin naturliga miljö utan att behöva ge avkall på fungerande vardagliga sysselsättningar såsom arbete, dag- och fritidshem samt skola. Insatsernas omfattning kan variera både vad gäller timmar och antal familjebehandlare. I ett nära familjearbete skapas det nya sätt att interagera med varandra i familjen. Detta nya sätt behöver tid på sig att sjunka in för att positiva förändringar ska vidmakthållas. Målet är att familjemedlemmarna ska bli fria att finna nya handlingsstrategier utifrån det som barnet/barnen behöver.

Inskrivning

Biträdande verksamhetschef Karin Bergman tar emot socialtjänstens förfrågan. Information om aktuell familj, uppdragets utformning och omfattning samt relevant bakgrundshistorik inhämtas.

Mer liknande enheter