Vi söker fler familjehem!

Vill du bli familjehem? Attendo söker alltid efter nya familjehem. Vi behöver både personer som kan ta emot barn och ungdomar för en kortare eller en längre tid. Genom att vara familjehem kan du göra stor skillnad i ett barns liv.

Som jour- och familjehem hos Attendo får du kompetenshöjande föreläsningar och/eller utbildningar minst fyra dagar per år. Det kan till exempel handla om neuropsykiatriska diagnoser, arbetssätt för att stödja barn och unga i deras utveckling eller missbruk. Vid några tillfällen varje år har vi mingelkvällar, frukostmöten där familjehem och konsulenter i er region träffas och utbyter erfarenheter. Ni erhåller ett arvode för att ni åtar er uppdraget som jour- eller familjehem. Det utgår även en omkostnadsersättning som skall täcka barnets kostnader.

Du har också tillgång till en familjehemskonsulent dygnet runt som också kommer hem till er regelbundet. Ni får kontinuerlig extern handledning i grupp med några andra familjehem.

Jag är intresserad / vill veta mer om att bli familjehem