Attendo jour- och familjehem

Konsulentstödda familjehem

Attendo arbetar med att rekrytera, utreda och stödja jour och familjehem. Vi har lång erfarenhet av att förmedla jour och familjehemsplatser till socialtjänsten. Våra konsulenter är socionomer med vidareutbildning och erfarenhet från kommunal socialtjänst. Verksamheten är HBTQ-certifierad. Med över 300 familjehem har vi möjlighet till en god matchning. Vi är verksamma i hela Sverige.

Placeringsförfrågningar efter kontorstid

Behöver du göra en placering? Kontakta oss dygnet runt

Telefon: 020- 40 37 00
E-post: info.iof@attendo.se

Placeringsförfrågningar under kontorstid

Rewith
070-508 22 95

Norrland
072-534 26 93

Syd
010-211 25 56 

Mejla generella frågor till: familjehem@attendo.se

Kontakta oss för mer information

Jour-och familjehem  Stockholm, Mälardalen 072-1892830
Jour-och familjehem Syd 076-7804010
Jour-och familjehem Norrland 076-7902040
Jour-och familjehem  Rewith 070-5082295

Huvudkontor

Adress: Arenavägen 47, 12147 Johanneshov
Hitta hit

Mer information om Attendo jour- och familjehem -

Familjehem hos Attendo

Attendos familjehem är noggrant utvalda enligt nya Kälvestametoden. Vi har ett stort antal kompetenta och erfarna familjehem där kompetens och förmåga att stödja barn/ungdomar eller vuxna samt familjens förmåga till anknytning står i fokus. När Socialtjänsten behöver hjälp att finna en lämplig familj för ett barn eller vuxen har vi möjlighet till en god matchning. Vi har olika typer av familjehem som passar olika barn och unga. Det finns exempelvis hem som är bättre lämpade för barn med särskilda behov, allergier eller som vill bo i en familj med ett särskilt ursprung. I många familjehem är en förälder hemma på heltid.

Familjehemskonsulenter

Attendos familjehemskonsulter stödjer och  vägleder familjehemmet genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Detta kompletteras med enskild eller grupphandledning. Konsulenten är med på uppföljningsmöten tillsammans med Socialtjänsten och beskriver hur familjehemmet har arbetat med målen i genomförandeplanen. Konsulterna har ett viktigt och ansvarsfullt jobb att stötta och handleda familjerna så att de placerade barnen får den trygghet och omsorg de behöver. Vår verksamhet är HBTQ-certifierad av RFSL. Certifikatet innebär en bekräftelse på att vi arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som berörs av vår verksamhet utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Certifierade av RFF

Bra skolresultat Attendo har förmedlat jourhem och familjehem till Sveriges kommuner sedan 2006 och har ramavtal med cirka 175 kommuner. Attendo jour- och familjehem är medlemmar i Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård (RFF) och håller förbundets kvalitetskrav. Attendo har sedan 2013 varit certifierade av RFF gällande förstärkt familjehemsvård.