Jour- och familjehem

Konsulentstödda familjehem

Attendo arbetar med att rekrytera, utreda och handleda jourhem och familjehem. Vi har lång erfarenhet av att förmedla jour och familjehemsplatser till socialtjänsten. Våra konsulenter är socionomer med vidareutbildning och erfarenhet från kommunal socialtjänst. Verksamheten är HBTQ-certifierad.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020-40 37 00

Visar 4/4
Beskrivning Ort Specialiteter

Attendo Rewith jour- och familjehem i mellan Sverige

Attendo Rewith, med kontor i Örebro, erbjuder jourhem och familjehem för barn, ungdomar och vuxna i...

Mellansverige Konsultstödda familjehem

Attendo jour- och familjehem Syd

Attendo erbjuder jourhem och familjehem och arbetar med att rekrytera, utreda och stödja familjerna...

Västra Götaland, Halland, Småland, Blekinge och Skåne Konsulentstödda familjehem

Attendo jour- och familjehem i Mälardalen

Attendo arbetar med att rekrytera, utreda och stödja jour och familjehem. Vi har lång erfarenhet av...

Stockholm, Mälardalen Konsulentstödda familjehem

Attendo jour- och familjehem i Norrland

Attendo arbetar med att rekrytera, utreda och stödja jour- och familjehem. Vi har lång erfarenhet...

Norrland Konsulentstödda familjehem
10

Jour- och familjehem

Alla barn har rätt till de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling i sitt liv. Därför har vi på Attendo arbetat med att skapa trygga familjehem sedan 1993. God kompetens och erfarenhet är grunden för att kunna skapa trygga jourhem och familjehem, och vi är stolta över vårt gedigna kvalitetsarbete.

Utredda enligt Kälvestensmetoden
Familjehemmens kompetens och förmåga är avgörande för utfallet av en placering. Vi gör därför ett noggrant urval när vi rekryterar familjehem. Samtliga familjehem är utredda enligt Kälvestensmetoden. Samtliga konsulenter utbildas i nya Kälvestensmetoden. Familjens förmåga att ta emot stöd och vägledning samt familjens förmåga till anknytning och mentalisering står i fokus vid vår bedömning. Vi ger familjerna kontinuerligt stöd och handledning genom erfarna konsulenter som arbetat många år med barn och unga. De flesta är socionomer och har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Vi tror på att jobba nära våra familjehem och arbetar med ett öppet kommunikationsklimat där det skall finnas utrymme att prata om allt kring vårt samarbete så att vi på bästa sätt kan hjälpa varandra i processen kring det placerade barnet.

Kompetenta och erfarna familjehem
På Attendo har vi ett stort antal kompetenta och erfarna familjehem över hela Sverige. När socialtjänsten behöver hjälp att finna lämplig familj för en barn/ungdom eller vuxen har vi därför möjlighet till god matchning. Vi har handikappanpassade familjehem, allergianpassade familjehem, familjer från olika kulturer och som talar flera språk. I många familjehem är en förälder hemma på heltid. 

Certifierade via RFF
Certifierade via Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF). RFF är en paraplyorganisation, som arbetar på uppdrag av medlemsenheterna, för att utveckla förutsättningarna för den förstärkta familjehemsvården med fokus på kvalitet och säkerhet.

 Här kan du läsa mer om certifieringen

Vi gör skillnad!

Varje dag bidrar vi till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald. Vi kallar det modern välfärd. Men nu är hela vår bransch hotad. Och du berörs.