Attendo Tingsryd

Behandling för kvinnor på kvinnors vis

Kurorten Attendo Tingsryd är ett hem för vård och boende endast för kvinnor över 18 år. Kvinnorna bor i egna stugor i närheten till huvudbyggnaden där det finns föreläsningssal, grupprum, samtalsrum samt gemensamhetsutrymmen. Tingsryds behandlingshem ligger väldigt naturskönt och vackert beläget med närheten till sköna promenadstråk längs sjön Tiken. På promenadavstånd finner du Tingsryds centrum. Tingsryd har tillstånd att bedriva HVB enligt SoL, LVM §27, LVU samt Kontraktsvård och Vårdvistelse.

Ellinor Karlsson

Hej, vi heter Ellinor Karlsson och Gustav Hållén och är ansvariga för Attendo Tingsryd

Kontakta oss gärna

Mejla gärna dina frågor kring missbruk/beroende till e-postadressen här nedan: hanna.svensson2@attendo.se

Telefon: 010-2112306
E-post: gustav.hallen@attendo.se

KONTAKTA OSS

Verksamhetschef Ellinor Karlsson

010-2112301

Bitr. verksamhetschef Gustav Hållén 010-2112306

Boendetelefon

010-2112330

Här finns vi

Adress: Kurortsvägen 14 362 91 Tingsryd
Hitta hit

Kvalitetsresultat

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Siffrorna till höger visar temperaturen på vårt kvalitetsarbete just nu.

77% Attendo Tingsryd kvalitetstermometer
84% Attendo genomsnittligt resultat
Kvalitetstrend

Mer information om Attendo Tingsryd-

Behandling

Behandlingen på Kurorten har basen i Tolvsteg och KBT. Struktur, kompetens, engagemang, trygghet och tillit genomsyrar behandlingen. Under behandlingstiden på hos oss följer patienterna ett intensivt och välstrukturerat dagschema där behandlingens olika delar ingår. Behandlingsplanen är individuell. Schemat består av gruppsittningar, föreläsningar, enskilda samtal och individuella uppgifter. Behandlingen drivs utifrån ett helhetsperspektiv där hela individens kontext är viktig för ett gott behandlingsresultat. Kurorten har ett anhörigprogram som ingår i behandlingen, patientens anhöriga är välkomna att i fyra dagar få delta i anhörigprogrammet, kost och logi ordnas av enheten. Kurorten har samarbete med Tingsryds lärcenter samt företag i kommunen, vilket innebär att det finns möjlighet till studier eller praktik, som ett led i behandlingsprocessen om ett sådant behov finns för den enskilde patienten.

Personal

På våra behandlingshem har vi personal med gedigen kompetens och erfarenhet. I personalgruppen finns bland annat beroendeterapeuter, KBT-terapeut, anhörigterapeut, socionom, sjuksköterska, ASI-handläggare, efterbehandlare, behandlingsassistenter och vaktmästare. Samt konsulterande psykiatriker, psykoterapeut och etisk rådgivare. Personalen handleds varje månad av diplomerad extern handledare.

Beroendeterapeuten är en person som själv varit inne i ett beroende eller som levt i en nära relation med en beroende. De har gått igenom en egen behandling och gjort en genomgripande förändring i sitt liv. Beroendeterapeuterna har olika kompetens och fortbildningar som kognitiv samtalsmetodik, anhörigterapi, kriminalitet, MI-utbildning (Motivational Interviewing), friskvårdsutbildning, avspänningspedagogik m.m. De har en dokumenterad alkohol- och drogterapeututbildning.

Beroendeterapeuten håller föreläsningar, leder grupper, har enskilda samtal och lägger upp behandlingsplaner. Terapeuterna arbetar med friskfaktorer hos patienterna och livsstrategier för att möta samhället. Behandlingen har ett individfokus och behandlingsplanen utformas utefter individens behov och förutsättningar.

 

Hälsoperspektiv

På Kurorten arbetar vi med kvinnornas själkänsla och viljan att leva ett sunt liv. Vi har ett fokus på kost och motion som som bidrar till att öka kvinnornas energi och kraft för att genomföra behandlingen. Vi vill bidra till inspiration och kunskap kring kropp och själ. Vår ambition är att kvinnorna ska ha verktyg med sig hem för att kunna bibehålla en god och sund självkänsla och en vilja att ta hand om sig själva.  Varje vecka har vi yoga på schemat, återkommande promenader, föreläsningar om kropp och hälsa.