Öppenvård

Stöd för familjer och ungdomar
Attendo öppenvård omfattar flera olika insatser för att stötta barn, ungdomar och vuxna. Ett exempel är Ungbo där man kan bo i egen lägenhet men med tillgång till personal i samma hus. Ibland hamnar familjer i bekymmer som de inte klarar av att lösa på egen hand. Våra specialutbildade familjebehandlare arbetar hemma hos familjerna för att visa på alternativa sätt att lösa problem. Vi erbjuder även öppenvård för unga i riskzon. Våra kontaktpersoner stödjer ungdomarna för att motverka psykosocialt nedbrytande beteenden som kriminalitet, utanförskap och missbruk.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Visar 1/1
Beskrivning Kontakt  

Attendo Stockholm Öppenvård

Attendo erbjuder en rad olika tjänster inom ramen för öppenvård. Verksamheten är riktad till barn,...

Ett Samtal Räcker, Individuella lösningar

072-9745338

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm ‎

072-9745338

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm ‎

Här finns lediga platser!
5

Vi har olika typer av stödboenden utifrån klientens behov av stöd; Ungbo kollektivt stödboende och träningslägenheter. De som bor på något av våra Ungbon eller i våra träningslägenheter har en egen kvalificerad kontaktperson som utifrån individuella genomförandeplaner ger dessa det stöd de behöver för att så småningom klara ett eget boende.

Vi har dessutom ett stort antal träningslägenheter i Stockholm och i Umeå.

Vidare har vi de öppenvårdstjänster som socialtjänsten efterfrågar. Vi erbjuder bland annat; familjebehandling, integrationslots – stöd till nyanlända, ART, kvalificerat kontaktmannaskap, transporttjänst, resurspersoner i skola, hemma-hos, övervakat umgänge och avlastning.