• Planering och struktur
  • Personliga intressen

Attendo Älvgården

Attendo Älvgården är ett behandlingshem med specialisering på flickor i åldern 13-21 år med psykosocial och neuropsykiatrisk problematik. Hemmet består av två enheter med vardera sex boende, fyra träningslägenheter samt en skola. Flickorna erbjuds individuellt behandlingsprogram med möjlighet till ART (Aggression Replacement Training), DBT (Dialektisk beteendeterapi) samt individuella terapeutiska samtal. Fokus läggs på att stärka det som fungerar samt att minska hindren och träna nya strategier för sådant som inte fungerar.

Verksamhetschef

Victoria Hammarsten

Telefon: 010-211 20 60

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS
Föreståndare Marlene Leijon 073- 390 85 13
Kontoret, bemannar 8-16, må-fr 072- 566 04 26

Telefon:

072 - 5660426 (kontoret bemannat 8-16 vardagar)

E-post:

Fax:

026 - 790 85

Adress

Gävlevägen 22, 814 31 Skutskär

Mer information om Attendo Älvgården

Behandling

All behandling bygger på inlärningspsykologiska teorier och Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med påbyggnad av Dialektisk Beteendeterapi (DBT) och Agression Replacement Training, (ART).

Varje flicka har en individuell planering som följs upp av personalen dagligen. All behandling sker utifrån individuella genomförandeplaner som kontinuerligt revideras. Genomförandeplanerna skrivs utifrån BBIC och tydliggörs med mål och delmål på vart och ett av de livsområden som BBIC utgår från.

Behandlingsarbetet sker både med DBT- grupper, ART lektioner och enskilda terapeutiska samtal samt i det miljöterapeutiska arbetet i vardagen. Terapeutiska samtal och DBT- grupp planeras in individuellt i ett elevschema och kan ske såväl skoltid som kvällstid beroende på lämplighet.

Mål

Behandlingsinsatserna förväntas bidra till resultat genom att personalen ser till de styrkor som flickan har och förstärker dem. Genom att stötta det som fungerar och hjälpa flickan att hitta strategier att hantera sina svårigheter ökar insikten, självkänslan och självbilden. Älvgården skapar på så sätt bättre förutsättningar för flickan att klara av sitt framtida liv. Målet med vår verksamhet är att utifrån flickans egna förutsättningar ge henne det bästa utgångsläget för att klara av ett så självständigt liv som möjligt efter behandlingstiden. Att få en fungerande vardag, med sysselsättning och en givande fritid.

Flickorna på Älvgården motiveras till egna fritidsaktiviteter. Exempel på aktiviteter kan vara, skidåkning, ridning, hundsport, simning, sång och musik, danslektioner, Friskis och svettis, handboll mm. På helgerna gör vi alltid en gemensam aktivitet med samtliga ungdomar och personal.

Skola

Älvgården bedriver skola i samarbete med Älvkarleby kommun. Skolan med max 12 elever ligger i samma byggnad som Älvgården och har individbaserad studierytm som vävs in i behandlingen. På Älvskolan kan eleverna läsa alla grundskolans ämnen samt individuelllt alternativ inom introduktionsprogrammet. Skolgången är helt individanpassad och utgör en integrerad och viktig del av behandlingen.