• Matlagning
  • Omsorg och trygghet
  • Åkershus 26
  • Åkershus 26

Attendo Åkershus 26

Trygghet · Omsorg · Utveckling · Avlastning

Staffanstorp kommuns korttidsenhet, Åkershus 26, drivs av Attendo. Vi erbjuder korttidsvistelse, korttidstillsyn och öppen fritidsverksamhet för personer upp till 21 års ålder och vuxna med funktionsnedsättning. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt hos personalen är en viktig ledstjärna i arbetet. För att nå våra mål så är vi lyhörda för önskemål och synpunkter från både individerna i våra verksamheter och deras närstående.

Verksamhetschef

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS
Mia Friberg-Dahlgren, Platsansvarig Åkershus 26

046-251234

mia.friberg-dahlgren@attendo.se

Telefon:

046-251234

E-post:

Adress

Åkershus 26, 245 37 Staffanstorp

  • Roland Fors

    Roland Fors

    Grundskollärare, jobbar som vårdare

    "Jag har aldrig trivts så bra på en arbetsplats och jag känner verkligen att jag behövs och att det jag gör är viktigt"

Mat på Attendo Åkershus 26

Vi lagar vår egen mat och personerna i verksamheten deltar i matlagningen och i övriga vardagliga sysslor efter önskemål och förmåga. Skoldagar serveras mellanmål. Under loven serverar vi frukost, lunch och mellanmål.

Mer information om Attendo Åkershus 26

Medarbetare/Arbetssätt

Personalen anpassar sitt arbetssätt utifrån individens behov, men grundat på TEACCH-modellen och tydliggörande. Vi strävar efter att alla i personalgruppen ska ha utbildning inom TEACCH-modellen.

Alla personer som är inskrivna på korttidsvistelse och korttidstillsyn har en egen kontaktman som kontinuerligt har individuella samtal med den enskilde och anhöriga. En till två gånger om året uppdateras den för personen individuella genomförandeplan tillsammans med anhöriga.

Målet för vår verksamhet är att ge en meningsfull, stimulerande och rolig fritid som utvecklar och stärker för framtiden samt att ge avlastning för föräldrar eller närstående. Viktigt är också att bli sedd som enskild individ och respekteras för den man är, samt respektera andra. Det sociala samspelet tränas dagligen i olika situationer och i utvecklande aktiviteter.

Omsorg

Korttidsvistelse erbjuder avlastning åt anhöriga och ger individerna själva möjlighet till miljöombyte och rekreation. Korttidsvistelse innebär att personen har ett visst antal dygn per månad. Vi har också sammanhängande vistelse som innebär att personen har möjlighet att vara här under en längre period, oftast under sommaren men kan även inträffa under andra delar av året. Varje individ är knuten till en speciell grupp med kompisar och personal, detta för att ge kontinuitet och skapa trygghet.

Korttidstillsyn är en förlängning av skollagens fritidsverksamhet för barn och ungdomar mellan från 13 års ålder tills de slutar gymnasiet, dock längst 23år. Denna verksamhet bedrivs vardagar efter skoltid samt heldagar under skolloven. Vi vill att varje ungdom ska känna att han eller hon får sina behov tillfredställda och planerar aktiviteter där efter. Vi använder oftast kommunala kommunikationsmedel vid utflykter, vi har tillgång till bil under helgerna om behovet finns.

Öppen fritidsverksamhet är för ungdomar mellan 13 -20 år och är öppen två kvällar i veckan. Verksamheten bedrivs som en fritidsklubb med planerade aktiviteter efter deltagarnas behov och önskemål t.ex. baka, bio, pyssla och diverse utflykter. Ungdomar som är intresserade behöver inte ha ett LSS-beslut för att delta.