• Omtanke
  • Rita
  • Ute
  • Kommunikation
  • Rita

Attendo Örby korttidshem

Gemenskap · Omsorg · Utflykter · Engagemang

Attendo Örby korttidshem är placerat i en villa i direkt anslutning till park och grönområden. Vårt mål är att göra din vistelse här så positiv som möjligt och det gör vi bland annat genom att ordna med aktiviteter och laga god mat. Vi är lyhörda för dina önskemål och utgår från dig när vi planerar aktiviteter. Vårt projekt inom tydliggörande pedagogik ger dig en möjlighet att få ett skräddarsytt kognitivt stöd.

Verksamhetschef

Anna Sjöman

Telefon: 072-231 12 25

Telefon:

08-647 72 96

Adress

Gamla Magelugsvägen 14, 125 43 Älvsjö

Mat på Attendo Örby korttidshem

Maten på Attendo Örby lagas från grunden i huset vilket ger en trevlig och hemlik känsla. Vi tar givetvis hänsyn till allergier och önskemål. För oss är det viktigt att hela måltiden blir en trevlig del av dagen utifrån dina behov.

Mer information om Attendo Örby korttidshem

Boende

Attendo Örby är ett korttidshem med plats för fem vuxna. Alla våra rum är särskilt anpassade och har lyft. Vi har en stor och fin trädgård och närhet till vackra grönområden vilket gör att vi gärna är ute mycket.

Medarbetare

Hoss oss finns en verksamhetschef och utbildade stödassistenter och stödbiträden. Personalen samarbetar mycket med daglig verksamhet, närstående och habiliteringen för att samordna insatserna kring brukarna på ett optimalt sätt.

Omsorg

Attendo Örby erbjuder korttidsvistelse enligt LSS. Vår verksamhet är anpassad till dig som är mellan 18-65 och behöver kognitivt samt funktionellt stöd.  Vi ser alltid till den enskildes förmågor och förutsättningar och vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik.