• Verksamheten
  • Gemenskap
  • Rita
  • Schema

Attendo Ösmo barn- och ungdomsboenden

Möjligheter · Upplevelser · Meningsfull vardag och fritid · Glädje

Attendo Ösmo barn- och ungdomsboende är ett boende för barn där miljön är anpassad efter barnets behov. Vårt mål är att ge barnen trygghet och utveckling i en stimulerande miljö. Alla barn ska ha en fungerande vardag och meningsfull fritid utifrån behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda meningsfulla och anpassade fritidsaktiviteter så som ridning, bad, idrott, promenader, fiske, cykling, matlagning, restaurangbesök, biobesök, spela spel, läsa och skapande verksamhet.

Verksamhetschef

Carina Holmkvist

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Lärkan
Denise Lorentzson, Samordnare  08-52039372
Gläntan
Louise Andersson, Samordnare  08-520 393 75
Lyckebo

Lizelott Löfgren, Samordnare

 08-520 308 05
Villan
Åsa Lyvik, Samordnare  08-52030341

 

Adress

Breddalsvägen 7, 148 35 Ösmo

Mat på Attendo Ösmo barn- och ungdomsboenden

Maten är en viktig del av vardagen och hälsan. Personalen har kompetens i hur man på bästa sätt anpassar maten efter olika behov så som allergier, överkänslighet och viktproblem. Barnen får välja mat utifrån egna önskemål och förmåga.

Mer information om Attendo Ösmo barn- och ungdomsboenden

Boende

Verksamheterna ligger fem mil söder om Stockholm och en mil norr om Nynäshamn. Vi har fyra gruppbostäder för barn och ungdomar som behöver mycket stöd och hjälp och av olika skäl inte kan bo hemma. Boendemiljön är anpassad efter barnens olika funktionshinder.

Medarbetare

Verksamheterna ställer stora krav på kompetens och engagemang hos våra medarbetare. De flesta medarbetare har en omvårdnadsutbildning och lång erfarenhet av att möta med barn med olika diagnoser och funktionsnedsättningar. Merparten har också utbildning i att arbeta med personer med autism.

Omsorg

Vårt mål är att alla barn ska ha en fungerande vardag och meningsfull fritid utifrån behov och önskemål. Barnens vardag och fritid planeras tillsammans med föräldrar/företrädare. Varje barn har en kontaktman som ansvarar för stödet och omsorgen kring barnet. På vardagarna går barnen på dagis, fritids eller i skola.