ABT Boende

Förberedelse för ett liv i Sverige

Attendo driver sedan många år olika typer av boenden för människor som söker asyl i Sverige. Förutsättningarna för att ta hand om vuxna asylsökande, med eller utan familj, är speciella. För att lyckas med det fokuserar vi på att säkerställa basbehov i form av ett bra och tryggt boende, näringsrik och regelbunden kost, fritidssysselsättning, samt att kontakt med Migrationsverket och andra myndigheter bibehålls regelbundet under asyltiden.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 08-586 25 200

Visar 2/2
Beskrivning Kontakt Adress

Attendo ABT Häggen

Attendo ABT Häggen drivs på uppdrag av Migrationsverket. ABT betyder tillfälligt anläggningsboende...

Respekt, Trygghet, Gemenskap

072-965 6043

Nybro

072-965 6043 Nybro

Attendo ABT Kosta

Attendo Kosta ABT (anläggningsboende, tillfälligt) är ett asylboende. På Attendo Kosta ABT har vi...

Samarbete, Människovärde, Respekt, Kvalitet, Bemötande

010-211 2231/ 010-211 2235

Lessebo

010-211 2231/ 010-211 2235 Lessebo
5

ABT Boende

Varje år anländer flera tusen vuxna människor och familjer till Sverige för att söka asyl. På uppdrag av Migrationsverket driver Attendo tillfälliga boenden för dessa människor, så kallade ABT-boende.

På våra ABT-boende erbjuder vi ett tryggt och säkert mottagande för de vuxna och familjer som söker asyl i Sverige. Vi erbjuder en human och trygg miljö där de asylsökande kan vänta inför Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.  För att lyckas ge en god och tryggmiljö på våra boenden för asylsökande krävs b.la goda personella kompetenser och erfarenheter.  Attendos personal erhåller en bred kompetens både gällande språk och erfarenhet av arbete med nyanlända asylsökande. Vi hjälper de nyanlända med myndighetskontakter, hälsa och sjukvård och andra behov.

Vid placering är vi noga med den enskildes behov och livssituation och vi försöker tillgodose dessa behov så långt det är möjligt. Attendo arbetar aktivt med och samverka med närsamhället på de orter vi befinner oss i. En god samverkan med närsamhället ökar delaktigheten och därmed ökar även möjligheten till ett ännu bättre mottagande. 

 

Vi gör skillnad!

Varje dag bidrar vi till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald. Vi kallar det modern välfärd. Men nu är hela vår bransch hotad. Och du berörs.