• Attendo Åsgatan gym
  • Attendo Åsgatans barn- och ungdomsboende
  • Attendo Åsgatans barn- och ungdomsboende
  • Fiskelycka

Attendo Åsgatan Barn- och ungdomsboende

Barn- och ungdomsboendet Åsgatan ligger vackert beläget i det lilla samhället Alsike som ligger ca.15 kilometer söder om Uppsala i Knivsta kommun. Här finns sporthall, bibliotek och sjöar, där man både kan bada och fiska. Boendet har sex platser och alla ungdomar har sitt egna rum med dusch och toalett. Det finns trevliga gemensamhetsutrymmen med möjligheter till olika aktiviteter, som exempelvis TV-spel, pingis, gym, pyssel mm. För att kunna flytta in på Åsgatan behöver du ett beslut gällande 9:8 av din LSS-handläggare.

Verksamhetschef

Viktoria Sjöö

Viktoria Sjöö

Telefon: 070-844 93 17

Telefon:

073-3522825

070-844 93 17

Åsgatan 93, 741 45 Knivsta

Mer information om Attendo Åsgatan Barn- och ungdomsboende

Om boendet

På Åsgatan har vi en tydlig struktur och arbetar individuellt med olika pedagogiska hjälpmedel för att få en fungerande vardag. Du får träna inför vuxenlivet och får med stöd och hjälp, t ex lära dig att laga mat, städa och ta hand om din tvätt. Du får också möjlighet till hjälp och vägledning i hur samhället fungerar och hur vi på bästa sätt kan fungera tillsammans med andra. På Åsgatan får du stöd, hjälp och service utifrån dina egna behov och tillsammans sätter vi också mål att jobba emot om du har saker du vill utvecklas i och träna på.

Det finns personal på plats dygnet runt och du har en kontaktperson som du har regelbundna samtal med. Din kontaktperson har lite extra ansvar för dig, dina behov och önskningar

Aktiviteter

Åsgatan har en egen buss som möjliggör aktiviteter och skjuts till skolan, kontakt med sjukvården etc. vi gör mycket aktiviteter, tex bad, fiske, idrott mm. Du kan själv vara med och påverka vilka aktiviteter du vill göra. Vi samarbetar gärna med din skola, många ungdomar går på vår egen skola och dit får du skjuts och hämtning om du vill. På Åsgatan uppmuntrar vi till ett aktivt liv och ett deltagande i samhällets kulturutbud. Du är själv med och påverkar de gemensamma och individuella aktiviteterna genom bl.a. boendemöten och samtal med din kontaktperson. Populära aktiviteter är bowling, bad, fiske och olika idrotter.

Medarbetare

Våra medarbetare arbetar tillsammans i ett team. Det är både kvinnor och män i blandade åldrar i arbetsgruppen.

Verksamhetschef Viktoria Sjöö är Socionom och har lång erfarenhet från att arbeta inom LSS. Vår personal får intern och extern utbildning och vi har tillgång till handledning vid behov. Vi har en egen sjuksköterska.