• språklära
  • Aktiviteter
  • Ekudden PUT

Attendo Ekudden HVB

Ett mindre HVB på Ekerö med plats för 10 ungdomar ungdomar i åldern 14-18 år med psykosocialproblematik som är i behov av extra stöd, struktur, motivation och omsorg. Vi har hög personaltäthet med dubbelbemanning under nästintill alla dygnets timmar samt vaken natt. Vi erbjuder ungdomen ett mindre sammanhang med hög personaltäthet. Målet är att bidra till att ungdomen får leva under trygga individuellt anpassade förhållande. Att ungdomen får verktyg och copingstrategier för att kunna jobba med sin egen utveckling och bli en välfungerande ungdom/vuxen med god självkänsla. Vi arbetar för att varje ungdom ska få en behovsanpassad insats med grund i socialtjänstens vårdplan. Kontaktperson och ungdomen arbetar tillsammans upp en individuell genomförandeplan med konkreta, tydliga och mätbara mål- och delmål. Vi jobbar miljöterapeutiskt och grunden för vårt arbetssätt är relationsinriktat och bygger på TMO:s grundpelare Trygghet, Relation och Coping. Personalen har ett lösningsinriktat och låg affektivt bemötande. Teroetiskt hämtar vi inspiration från teorier om anknytning, mentalisering, affektteorier samt KASAM.

Verksamhetschef

Susanne Cavallius

Telefon: 076 611 41 95

Hej jag heter Susanne Cavallius och är ansvarig för Attendo Ekudden HVB.

Telefon:

Verksamheten: 076 611 42 15

Adress

Hästhagen 3, 179 95 Svartsjö

Mer information om Attendo Ekudden HVB

Boende

På Attendo Ekudden HVB finns det tio enskilda rum för våra inskrivna ungdomar samt gemensamma utrymmen på entréplan: kök, matsal och vardagsrum. På källarplan finns det även gemensam tvättstuga samt ännu ett vardagsrum.

Medarbetare

Personalen på Attendo Ekudden HVB arbetar aktivt och målinriktat för att ungdomarna vid uppnådd mognad ska klara ett självständigt boende. Ungdomarna görs redan från början delaktiga i ansvaret för boendemiljön tillsammans och genom handledning av personal. Boendet är bemannat dygnet runt av verksamhetschef samt behandlingsassistenter.