Integration

Personer från andra länder förbereds för ett liv i Sverige
Attendo driver sedan många år olika typer av boenden för människor som söker asyl i Sverige eller som har fått uppehållstillstånd. Vi tar emot ensamkommande barn och ungdomar samt vuxna med eller utan familj. Våra boenden är trivsamt och hemlikt utformade för att dessa personer ska känna sig välkomna och trygga.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Vår breda erfarenhet har givit oss värdefulla verktyg för att erbjuda barn och familjer bästa möjliga stöd och omsorg. Erfarenheten har också möjliggjort att vi kunnat etablera och skapa en arbetsmetod som ger rätt förutsättningar för en lyckad integration i samhället.

Sedan december 2011 har vi, på uppdrag från Migrationsverket, tagit emot asylsökande vuxna och familjer. Våra insatser har varit att ge ett humant och välkomnande boende där respekt, tolerans och inblick i den svenska kulturen är grunden för verksamheten. 

Med hjälp av motiverade, kunnig och professionell personal gör vi det möjligt för tusentals människor att klara sin vardag den första tiden i Sverige. Vidare jobbar vi med integration av de människor som fått uppehållstillstånd och lotsar dem vidare i det svenska samhället. Vårt mål är att göra ett bra jobb som gagnar både den enskilde så som samhället i stort.  Därför har vi ett välfungerande kontaktnät med våra uppdragsgivare, myndigheter och lokala aktörer.