Kontaktmannaskap

Kvalificerat kontaktmannaskap · Förstärkta ärenden · Individuella uppdrag
De flesta ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta eget ansvar. Men unga människor som saknar stöd av vuxna i sin vardag kan behöva hjälp av en kvalificerad kontaktperson som stöd i såväl praktiska göromål som samtalspartner kring moraliska problem. Vi erbjuder kontaktpersoner för individinriktade stöd- och behandlingsinsatser i när- och hemmiljö samt förstärkta ärenden. Vi åtar oss uppdrag enligt både SoL, LVU och LSS.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 08-586 25 200

Visar 1/1
Beskrivning Kontakt  

Attendo kontaktmannaskap

De flesta barn och ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta...

Kvalificerat kontaktmannaskap, Individuella uppdrag

076-864 31 70

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

076-864 31 70

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

Här finns lediga platser!
5

Kvalificerat kontaktmannaskap

Det finns många exempel på att behovet av öppenvårdsinsatser för unga och unga vuxna är stort. En del befinner sig i riskzonen för kriminalitet och droger medan andra uppvisar ”tystare” symptom; till exempel långvarig nedstämdhet, isolering och depression. Vissa behöver även hjälp i samband med utslussning från familjehemsvård, sjukhus, behandlingshem eller annan institutionsvistelse. Personer med funktionsnedsättningar kan behöva tydlig struktur och extra stöd för att finna sig till rätta i vardagen.

Insatsen kvalificerat kontaktmannaskap vänder sig till klienter med mycket varierande situation avseende problematik, behov och ålder. Exempel på vanliga uppdrag är skolproblematik, introduktion i det svenska samhället (ensamkommande ungdomar), begynnande kriminalitet eller missbruk, bevakade umgängen eller stöd i boende.

Den kvalificerade kontaktpersonen har som övergripande mål att ge klienten nya handlingsstrategier och lösningsmetoder för att klienten på sikt ska kunna tillgodose sina egna behov och leva ett självständigt liv med goda sociala relationer. Den kvalificerade kontaktpersonen ska ha någon form av beteendevetenskaplig utbildning alternativt längre erfarenhet av socialt arbete och besitta en personlig mognad och lämplighet för arbetet. Vi kan även erbjuda kontaktpersoner med varierande språklig och kulturell bakgrund.