Omsorgsboende

Omvårdnad · Integritet · Missbruk
Vi driver lågtröskelboenden och härbergen för personer med missbruksproblem, ofta i kombination med hemlöshet samt psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Målet är att hjälpa de boende till ett så bra och värdigt liv som möjligt. För vissa, särskilt motiverade personer, är målet att bli fri från missbruk.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Visar 1/1
Beskrivning Kontakt  

Attendo Von Bahr

Attendo Von Bahr är ett omsorgsboende i Uppsala för män och kvinnor som har pågående beroende. Hos...

Omvårdnad, Integritet, Självständighet

018 - 727 26 22

Ferlinsgatan 31B, 754 28 Uppsala

018 - 727 26 22

Ferlinsgatan 31B, 754 28 Uppsala

Här finns lediga platser!
5

Våra omsorgsboenden

Omsorgsboende för hemlösa riktar sig till målgruppen aktiva missbrukande kvinnor och män som har fysiska och/eller psykiska funktionshinder med behov av stöd och omsorg i det dagliga livet. Personal finns att tillgå dygnet runt i verksamheterna. På några boenden har vi även hälso- och sjukvårdsansvaret med legitimerad personal som komplement till övrig vårdpersonal. Vi arbetar motiverande till att få brukarna att minska eller upphöra med sitt missbruk, samtidigt som vi respekterar pågående missbruk och behandlar brukarna med respekt utifrån deras livssituationen. Tryggheten med en fast boendesituation och möjligheten att få hjälp vid behov, ökar ofta motivationen hos brukarna att ändra sin livsstil och må fysiskt och psykiskt bättre i livet.