Attendo Socionombemanning

Erfarna och engagerade socionomkonsulter!

Attendo Socionombemanning är ett auktoriserat bemanningsföretag med många års erfarenhet av att hjälpa landets socialtjänster med kvalificerad personal. Vi hjälper till vid tillfälliga arbetstoppar, sjukfrånvaro eller under pågående rekryteringsprocess. Vi hyr ut och bemannar med socionomer över hela Sverige, både utredare och chefer.

Verksamhetschef

Ola Löfgren, verksamhetschef

Telefon: 076-6114218

Telefon:

076-6114218

Adress

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

  • Arbetsledare

    Arbetsledare

    "Konsulten kom snabbt in i arbetet, var noggrann och väldigt sympatisk."
  • Enhetschef

    Enhetschef

    "Konsulten har visat på gedigen kunskap och lugn i sin yrkesroll."

Mer information om Attendo Socionombemanning

Bemanning:

Vi erbjuder socionomer som engagerat och effektivt arbetar med utredningar och uppföljningar inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden. Våra socionomkonsulter har mångårig erfarenhet från utredningsarbete och biståndsbedömning och god insikt i och förståelse för socialtjänstens specifika behov. Våra konsulter arbetar enligt strukturerade utredningsmetoder såsom; 

BBIC (Barns behov i centrum) 

ASI (Addiction Severity Index)

MI (Motiverande Intervju)

Utredningar:

Under åren har vi med mycket gott resultat hjälpt många kommuner över hela Sverige med enstaka utredningar inom framför allt Barn- och ungdom och Familjerätt. Vi kan åta oss utredningsuppdrag vid tillexempel jävsituationer eller när det av annan orsak inte är önskvärt eller lämpligt att den egna personalen handlägger ärendet. Våra konsulter är rutinerade och anlitas ofta vid mycket komplex problematik.

Chefer:

Vi har även kompetenta och erfarna ledare. Våra chefer har erfarenhet av olika nivåer inom kommunal socialtjänst.