• I köket spenderar personal och boende mycket tid med att äta
  • Härligt vardagrum med plats för tvtittande och pyssel

Attendo Trollesundsvägen 41

Självständighet · Delaktighet · Inflytande

Trollesundsvägen 41 är en gruppbostad bestående av fem fullvärdiga lägenheter samt en fullvärdig servicelägenhet med tillhörande gemensamhetsutrymme. Vi lägger stort fokus på individens önskemål vad gäller egna intressen och arbetar aktivt med att uppmuntra våra brukare till att delta på aktiviteter både inom och utanför verksamheten. Målet är att erbjuda en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor utifrån var och ens förutsättningar och behov.

Verksamhetschef

Magda Tallvid

Telefon: 072-888 16 40

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Department
Gustav Wahlgren, Samordnare 08-647 08 65

Telefon:

08-647 08 65

Adress

Trollesundsvägen 41, 124 32 Bandhagen

Mat på Attendo Trollesundsvägen 41

Den enskilde tillagar alla sina måltider i sin egen lägenhet med stöd av personal vid behov. Ibland anordnas gemensamma middagar och grillkvällar vid utifrån önskemål och aktivitet.

Mer information om Attendo Trollesundsvägen 41

Boende

Gruppbostaden är belägen i ett flerfamiljshus. Gruppbostaden har fem fullvärdiga lägenheter samt en fullvärdig servicelägenhet, ingen av lägenheterna ligger i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. Fyra av lägenheterna ligger på samma våningsplan som de gemensamma utrymmena och två ligger i nära anslutning i trapphuset.

Medarbetare

Arbetet leds av verksamhetschef. Det finns även en samordnare i arbetsgruppen. Personalen har en relevant utbildning och samtliga har lång erfarenhet av att arbeta med funktionsnedsatta. Det är en stabil arbetsgrupp med mycket glädje, motivation och engagemang. 

Omsorg

Utgångspunkten för det pedagogiska arbetet är en kartläggning av den enskilda individens färdigheter och intressen, men också hans eller hennes svårigheter. Ett vanligt hjälpmedel inom den tydliggörande pedagogiken är ett visuellt schema/dagsplan. Vi arbetar kontinuerligt med visuellt stöd för att öka individens självständighet.