Söker du äldreboende? Vi har lediga platser!

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefRamona Ankarberg

Telefon: 070-876 44 90

Biträdande verksamhetschefAnne Klintberg

Telefon: 072-144 00 16

Biträdande verksamhetschefCaroline Östberg

Telefon: 076-698 63 96

Sjuksköterskor

Telefon: 08-508 097 04

Arbetsterapeut

Telefon: 08-508 098 86

Fysioterapeut 1

Telefon: 08-508 092 48

Fysioterapeut 2

Telefon: 08-508 092 46

Adolf Fredrik plan 2

Telefon: 08-508 097 46

Adolf Fredrik plan 3

Telefon: 08-508 097 49

Johannes plan 1

Telefon: 08-508 097 52

Johannes plan 2

Telefon: 08-508 097 53

Johannes plan 3

Telefon: 08-508 097 51

Norra Ängen

Telefon: 08-508 097 06

Södra Ängen

Telefon: 08-508 097 05

Gläntan

Telefon: 08-508 097 09

Solsidan

Telefon: 08-508 097 08

Norra sidan

Telefon: 08-508 097 12

Södra sidan

Telefon: 08-508 097 11

Fax

Telefon: 08-508 097 03