• Trygghet och omtanke
  • Vad händer idag?
  • Välkommen till Alegränd!

Attendo Alegränds serviceboende

Kompetens · Engagemang · Omtanke

Alegränds servicebostad drivs av Attendo sedan november 2013 på uppdrag av Falkenbergs kommun. Alegränd är ett serviceboende med särskilt stöd och service för personer tillhörande personkrets 1 enligt 9:9 § LSS. Boendet ligger i centrala Falkenberg med närhet till bland annat affärer, lokaltrafik och restauranger. Här arbetar vi med att stödja och uppmuntra varje individ till att bli så självständig som möjligt efter individuella behov och färdigheter. Vårt mål är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.

Verksamhetschef

Jennie Bruhn

Jennie Bruhn

Telefon: 070-876 81 47

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Verksamhetschef  
Jennie Bruhn 070-876 81 47
jennie.bruhn@attendo.se  
Platsansvarig  
Rickard Olsson  
rickard.olsson@attendo.se  
Alegränds servicebostad  
Personal  072-181 37 26, 076-890 85 34

Telefon:

072-181 37 26, 076-890 85 34

E-post:

Här finns vi

Alegränd 7, 311 75 Falkenberg‎

Mer information om Attendo Alegränds serviceboende

Boendet

Alegränd finns i centrala Falkenberg. Här finns 8 lägenheter, varav en är en satellitlägenhet i närområdet.

På Alegränd finns även gemensamhetsutrymme med kök, där man kan titta på TV/film, spela spel eller bara umgås.

Vi har regelbundet bostadsmöte där boende kan ta upp egna förslag på aktiviteter eller annat som är viktigt i boendet.

Medarbetare

Verksamheten leds av verksamhetschef som har kontor strax utanför Falkenbergs centrum. Personalen som arbetar på Attendo Alegränds serviceboende är stödassistenter eller stödbiträden och arbetar tillsammans som ett team där de boendes behov och önskemål sätts i fokus.

Personalens huvudsakliga mål är att bemöta den enskilde med hänsyn och respekt och utifrån dennes behov formulera mål och hjälpmedel som individen behöver för att kunna göra det hon/han annars inte kan. 

Platsansvarig finns i verksamheten liksom en kvalitetssamordnare som ansvarar för kvalitetsutveckling samt händelsehantering.

Vår värderingscoach ser till så vi ständigt arbetar utifrån företagets värdegrund – att stärka individen.

 

Serviceboendet är bemannat dygnet runt. Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt via Falkenbergs kommun som kontaktas vid behov. 

Omsorg

Serviceboendet erbjuder stöd i det dagliga livet. Målet för vår verksamhet är att stärka individen till att bli så självständig som möjligt efter sina förutsättningar, styrkor och förmågor. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från hans eller hennes förutsättningar, önskemål och behov. Insatserna tydliggörs i en genomförandeplan. Som boende har man inflytande och är delaktig i hur sitt vardagsstöd ska se ut. Vårt arbetsteam arbetar med att vara öppna och lyhörda för individens behov där vi gemensamt kan formar det stöd som du har rätt till.

Målet för oss är att erbjuda en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor efter varje individs förutsättningar och behov.

Som boende har man en stödperson i medarbetargruppen dit man kan vända sig när man har frågor, funderingar eller behöver hjälp med att t.ex. handla, besöka läkare eller tandläkare.

 

De flesta boende har någon form av dagverksamhet eller arbete. Fritiden ägnas sedan åt en mängd olika aktiviteter såsom bad, bowling, utflykter, bio och dans. Allt utifrån individuella önskemål!

 

På Alegränd arbetar vi med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.