• Musik och glädje
  • Egen konst
  • Bakning

Attendo Astrid Lööfs gruppbostad

Attendo Astrid Lööfs gruppbostad i Södertälje är ett nybyggt och modernt boende för dig som behöver särskilt stöd och service i din vardag. Boendet tillhör personkrets 1 enligt LSS. Gemensamt för boendet är att vi tillsammans arbetar med ditt bästa i fokus samt att omsorg och aktiviteter blir både personligt och professionellt efter dina önskemål och behov. Stor vikt läggs på kvalitet, trygghet, och att leva ett liv på dina egna villkor samtidigt få möjlighet till glädje och gemenskap med andra i hemmet.

Verksamhetschef

Millie Lindroth

Millie Lindroth

Telefon: 072-5406040

Telefon:

Gruppbostaden: 072-3895551

Adress

Astrid Lööfs Gata 8, 152 59 Södertälje

Mer information om Attendo Astrid Lööfs gruppbostad

Boende

På Attendo Astrid Lööfs gruppbostad finns det sex lägenheter. I varje lägenhet finns sovrum, kombinerat vardagsrum med kök, badrum samt egen uteplats och förråd. Det finns även tillgång till gemensamhetsutrymmen i form av ett stort kök och vardagsrum. Vi har en gemensam trädgård och uteplats som tillhör gruppbostaden med utrymme för olika aktiviteter. Utöver finns även pallkragar där de boende själva får möjlighet till att plantera.

Medarbetare

Hos oss arbetar personalen med ett stort engagemang och en bred erfarenhet med kunskap inom både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vår personal har utbildning inom området och kompetens inom autism och autismliknande tillstånd. Vi är en personalgrupp med mycket glädje, stor motivation och ett brinnande engagemang. Medarbetarna har ett stort ansvar att kunna påverka och tillsammans med de boende se till att stötta upp verksamheten.

 

Omsorg

Målet för oss är att erbjuda en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor efter dina förutsättningar och behov.

Omsorg på Attendo Astrid Lööfs handlar mycket om att vi utgår från den enskildes egna önskemål för ett självständigt och bra liv. Vi upprättar genomförandeplan tillsammans med den enskilde som ligger till grund för hur vi arbetar.