• Attendo Väckelsång

Attendo Asyl PUT Väckelsång

Aktiviteter · Trygghet · Flexibilitet · Individanpassat

Sedan 2016 driver Attendo IOF ett boende för ensamkommande barn och ungdomar i Väckelsång Asyl och PUT. Boendet har 43 platser och är beläget I en vacker miljö i centrala Väckelsång. Vi arbetar miljöterapeutiskt och efter FNs barnkonvention samt har ett upparbetat kvalitetssystem med syfte att granska, säkra och utveckla verksamheten. Vidare har boendet ett nära samarbete med lokalt föreningsliv, skola och socialtjänst.

Verksamhetschef

Mersija Sisic

Mersija Sisic

Telefon: 010-211 23 09

Kontakt Fler telefonnummer till oss

 
   

Telefon:

010-211 2 309

Adress

Väckelsång

Mer information om Attendo Asyl PUT Väckelsång

Medarbetare

Tillsammans arbetar verksamhetschef, kvalitetssamordnare, och behandlingsassistenter, till att stödja och vägleda ungdomarna i deras dagliga rutiner så som skolgång och fritidsaktiviteter. Vårt mål är att ungdomen ska känna trygghet och att få en bra start in i samhället.