Attendo söker tomter och fastigheter

Fler gruppbostäder - en samhällsfråga

Redan idag råder det brist på gruppbostäder enligt LSS. I många kommuner finns ett stort behov av att både bygga nya boenden och rusta upp de som redan finns. Behovet av gruppbostadsplatser förväntas även fortsätta öka framöver.

Experter på att utveckla boenden
Attendo driver idag många gruppbostäder i egen regi och vi har just nu flertalet byggprojekt på gång . Vi har lång erfarenhet och kompetens av att utveckla moderna gruppbostäder och vi delar gärna med oss av vår expertis till de kommuner som är intresserade.

Attendo Omsorg söker nu fler projektmöjligheter
Vi har den kompetens som krävs för att bygga och driva nya gruppbostäder, allt från att hitta rätt läge till att köpa inventarier, rekrytera medarbetare och anpassa verksamheten till den enskilde individen. Vi söker nu fler projektmöjligheter runt om i landet. Samarbetspartners med tomter eller befintliga fastigheter som kan omvandlas till gruppbostäder. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer om vilka platser som är mest intressanta just nu.

Attendo Omsorg som samarbetspartner

Långsiktigt engagemang
Våra ”egen regi”-enheter borgar för ett långsiktigt samarbete mellan utförare, kommun och fastighetsägare. Detta skapar trygghet för alla parter.

Best practice
Vi har lång och gedigen erfarenhet från att planera, bygga och driva olika omsorgsverksamheter. Detta ger oss värdefull kunskap om hur ett boende bäst bör utformas för att vara funktionellt och hålla hög kvalitet.

En gruppbostad enligt LSS förutsätter en tomt om cirka 700 - 2000 kvm, med en byggrätt motsvarande ca 500 kvm, i ett eller två plan. Fastigheten får gärna vara integrerad i ett befintligt bostadsområde, med närhet till allmänna kommunikationer, men med avstånd till andra vård- och omsorgsverksamheter.

Kontakta oss: affarsutveckling.LSS@attendo.se