Attendo söker tomter och fastigheter

Fler gruppbostäder och stödboenden- en samhällsfråga

Redan idag råder det brist på grupp- och servicebostäder enligt LSS och stödboenden för unga. I många kommuner finns ett stort behov av att både bygga nya boenden och rusta upp de som redan finns. Behovet av bostäder för dessa målgrupper förväntas även fortsätta öka framöver.

Experter på att utveckla boenden
Attendo driver idag många gruppbostäder och stödboenden i egen regi och vi har just nu flertalet byggprojekt på gång. Vi har lång erfarenhet och kompetens av att utveckla moderna bostäder och vi delar gärna med oss av vår expertis till de kommuner som är intresserade.

Attendo Omsorg söker nu fler projektmöjligheter
Vi har den kompetens som krävs för att bygga och driva nya omsorgsverksamheter, allt från att hitta rätt läge till att köpa inventarier, rekrytera medarbetare och anpassa verksamheten till den enskilde individen. Vi söker nu fler projektmöjligheter runt om i landet. Möjliga samarbetspartners med tomter eller befintliga fastigheter som kan omvandlas till grupp- och servicebostäder eller stödboenden för unga är välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om vilka områden som är mest intressanta just nu.

Attendo Omsorg som samarbetspartner

Långsiktigt engagemang
Våra egen regi-enheter borgar för ett långsiktigt samarbete mellan utförare, kommun och fastighetsägare, vilket skapar trygghet för alla parter.

Best practice
Vi har lång och gedigen erfarenhet från att planera, bygga och driva olika omsorgsverksamheter. Detta har bidragit till värdefull kunskap om hur ett boende bäst bör utformas för att vara funktionellt och hålla hög kvalitet.

Ett särskilt boende enligt LSS (grupp-och servicebostäder) förutsätter en tomt om cirka 700 - 2000 kvm, med en byggrätt motsvarande ca 500 kvm, i ett eller två plan. Fastigheten får gärna vara integrerad i ett befintligt bostadsområde, med närhet till allmänna kommunikationer, men med avstånd till andra vård- och omsorgsverksamheter.

Ett stödboende för unga kan bestå av en eller flera till varandra avgränsade byggnader, cirka 16 separata lägenheter om 30-50 kvm som vi kan blockförhyra. Lägenheterna behöver ha fullvärdiga kök samt badrum och bör vara integrerade i ett befintligt bostadsområde.