• bak
  • utegrupp
  • utbildning
  • Skapande
  • A-Dal
  • Attendo Augustendal
  • Här finns många mindre arbetsrum för de som behöver det

Attendo Augustendals dagliga verksamhet

Daglig verksamhet · Friskvård · Utevistelse · Skapande

Attendo Augustendals dagliga verksamhet är en auktoriserad utförare av daglig verksamhet, i egen regi enligt LOV på uppdrag av Nacka, Tyresö och Stockholms stad. Vi vänder oss till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd i yrkesverksam ålder, enligt 9 § 10 LSS personkrets 1. Augustendals dagliga verksamhet har sedan uppstart i januari 2016 vuxit snabbt i både antal arbetstagare och i verksamhetsinnehåll. Vi har plats för 28 arbetstagare. På Augustendals dagliga verksamhet ges varje enskild individ möjlighet till en meningsfull och utvecklande sysselsättning. Vi arbetar för social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

Verksamhetschef

Telefon:

0721420917

Adress

Augustendalstorget 3, 131 52 Nacka Strand

Mer information om Attendo Augustendals dagliga verksamhet

Verksamhet och läge

Verksamheten är belagd vid Nacka Strand, omgiven av vacker natur med promenadmöjligheter. Lokalerna är ljusa och inbjudande. Enskilda eller delade arbetsrum erbjuds utifrån den miljö som den enskilde behöver. Verksamheten har ett basutbud av aktiviteter och arbetsuppgifter som anpassas efter den enskildes specifika intressen, önskemål och behov. För oss är det viktigt att arbetstagarna är med och formar verksamheten genom delaktighet och önskemål, vilket görs genom inflytanderåd.

Medarbetare

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-metoden och utifrån lågaffektivt bemötande. Kommunikationen sker med hjälp av visuellt stöd som skapar tydlighet i tid, rum och aktivitet, i syfte att skapa förutsägbarhet, trygghet, delaktighet, självständighet.

Våra medarbetare har gedigen kompetens och erfarenhet inom vård, omsorg och pedagogik. Medarbetare ges kontinuerlig fortbildning och handledning.

Aktiviteter

Färg och form, skapande, hantverk, enklare snickeri, dator/ surfplatta. Verkstadsklubben ”klubb August” leds en gång i veckan av studieförbundet vuxenskolan, musikcirklar leds två gånger i veckan genom professionella musiker. I vårt gymnastikrum har vi miniröris, bollaktiviteter, musikaktiviteter och disco. Utearbete erbjuds i innefattande skräpplockning, källsortering, trädgårdsarbete, promenader/utflykter med utegrupp. Vi har även samarbete med ett externt företag där vi är behjälpliga med enklare meningsfulla aktiviteter, så som sortering och paketering av produkter, som sedan säljs i butik. Avkopplande aktiviteter erbjuds i form avmassagestol, musikgungstol och taktil massage i massagebänk som erbjuds av utbildad personal.