• Attendo Backafors

Attendo Backafors Resursskola

Backafors Resursskola är en åk 7-9 skola som vänder sig till elever som under en lång tid inte haft en fungerande skolgång och som är i behov av extra mycket stöd under skoldagen. Det är för de eleverna som vi finns till och det är de eleverna som vi brinner för! Skolan ligger centralt i Falun i en stor, vacker träbyggnad och har funnits i sin nuvarande form sedan 2003.

Rektor

Christoffer Forsman

Telefon: 072-142 90 61

Hej, jag heter Christoffer Forsman och är rektor på Backafors Resursskola.

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS
   
   

Kontoret är bemannat mellan 8.00-16.00 varje vardag.

Ansökan till skolan

Ansökan till skolan görs enklast via direkt kontakt med skolans rektor. Intag till skolan sker löpande under läsåret.

Rektor Christoffer Forsman, nås enklast via

Mail: christoffer.forsman@attendo.se

Mobil: 072-142 90 61

Telefon:

072-142 90 61

Adress

Bergshauptmansgatan 58, 79161 Falun

Mer information om Attendo Backafors Resursskola

Pedagogik

Skolans personal arbetar med tydliggörande pedaogik där alla moment i utbildningen får en naturlig förklaring. Vi använder oss också ofta av de hjälpmedel som forskning visat fungerar bra för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta då de visat sig fungera lika bra för elever som istället kanske har en psykosocial problematik. Det handlar ofta om förutsägbarhet, tydlighet och höga förväntningar. När det gäller pedagogiska hjälpmedel, finns det mesta hos oss. Och, vi använder dem när de behövs! Det är allt från smartboards till surfplattor med kloka appar, till digitala läromedel via bärbara datorer med talsyntes. Allt för att ge varje elev, största möjliga utveckling utifrån dess unika behov. 

Strategier

Allt det vi gör på skolan utgår från ett enda övergripande mål: Elevena skall nå kunskapsmålen! Det är grunden till allt arbete personalen gör på skolan. Sedan kan det skilja väldigt mycket från elev till elev, hur vägen till detta mål ser ut. Det är också grunden till hur vi arbetar. Vi gör en grundlig utredning av varje elevs stödbehov, beslutar tillsammans oss för olika stödåtgärder som skall sättas in, arbetar målmedvetet kring respektive elev utifrån de beslut som fattats och utvärderar sedan resultatet. Om målen ändå inte nåtts, börjar vi om från början igen. Att ge upp, finns inte i vår vokabulär!

Bemötande

Vi vill att våra elever skall få lyckas. Vi vill att eleverna skall trivas på sin skola, känna sig trygga samt stolta över de resultat de når. Inget av ovanstående når vi om vi inte bemöter eleverna på ett bra sätt. Det är framförallt två ledord vi använder när vi pratar om bemötandet:

-Ett salutogent synsätt.

Det salutogena arbetssättet handlar framför allt om att vi tittar på det som fungerar hos eleven. Eller med andra ord, elevens styrkor. Dessa förstärks ytterligare med den framåtkraft som skapas när man får lyckas, till att även ge energi att orka arbeta med det som fungerar mindre bra. Vi använder helt enkelt det som fungerar för att arbeta med det som inte fungerar!

-Ett lågaffektivt bemötande.

Om en elev är arg, blir den garanterat inte mindre arg, av att vi blir arga tillbaka. Det säger egentligen sig själv, men det kan vara svårare än det låter. I grund och botten handlar det också ofta om att se eleven bakom beteendet. Då, brukar det lågaffektiva bemötandet komma av sig själv. Och vi som arbetar här, tycker om våra elever. Det är faktiskt till och med så, att om man inte gör det, kan man inte arbeta på Backafors Resursskola.