Individ och familjeomsorg för barn och unga

Familjehem · HVB · Öppenvård · Stödboende
Attendo tillhandahåller individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel konsulentstödd familjehemsvård, neuropsykiatrisk behandling för ungdomar med tillhörande skola, Asyl och PUT boende och olika former av stödboenden. Vi kan samordna och specialanpassa olika insatser utifrån varje individs specifika behov. Målet är att den enskilde ska få rätt stöd och känna sig respektfullt bemött.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Visar 12/12
>>
>>
Beskrivning Kontakt  

Attendo Arken HVB

Attendo Arken HVB är ett behandlingshem för ungdomar mellan 16 till 21 år med psykosocial...

0322-66 04 00

Stora Långared Säteri, 447 94 Vårgårda

0322-66 04 00

Stora Långared Säteri, 447 94 Vårgårda

Här finns lediga platser!

Attendo Broarp - Pojkar

Attendo Broarp i Eksjö är ett boende för pojkar med problem orsakade av neuropsykiatriska...

Fokus på elevernas individuella styrkor

0730-660 059

Skönbergavägen 43, 575 39 Eksjö

0730-660 059

Skönbergavägen 43, 575 39 Eksjö

Här finns lediga platser!

Attendo Broarp Alma

Attendo Alma är ett behandlingshem för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt...

Individuella behov - Individuella mål

010 - 211 21 70 (avd) Samordnare Maria Lundmark 0730-663 857

Villagatan 12, 570 32, Hjältevad

010 - 211 21 70 (avd) Samordnare Maria Lundmark 0730-663 857

Villagatan 12, 570 32, Hjältevad

Här finns lediga platser!

Attendo kontaktmannaskap

De flesta barn och ungdomar får hjälp av sina föräldrar med att lära sig stå på egna ben och att ta...

Kvalificerat kontaktmannaskap, Individuella uppdrag

076-864 31 70

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

076-864 31 70

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

Här finns lediga platser!

Attendo Närsjögläntan

På Attendo Närsjögläntans HVB-hem arbetar vi med flickor i åldern 12-20 år med psykosociala och...

Östborn 60, 79196 Falun

Östborn 60, 79196 Falun

Här finns lediga platser!

Attendo Stradivarius HVB

Vi är ett behandlingshem för barn och ungdomar i åldern 13-21 år med social problematik, tidiga...

Jörnsvägen 59, 934 93 Kusmark

Jörnsvägen 59, 934 93 Kusmark

Här finns lediga platser!

Attendo Träningslägenheter

Attendo Träningslägenheter erbjuder varje klient ett individuellt anpassat stöd av en kvalificerad...

Träningslägenheter, Kvalificerat kontaktmannaskap

076-864 31 70

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

076-864 31 70

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

Här finns lediga platser!

Attendo Ungbo Holmsund

Attendo Ungbo stödboende riktar sig till ungdomar som är i behov av bostad, social träning eller...

Bemannat Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

Verksamhetstelefon: 072-7358109

Industrigatan 15-19, 913 31 Holmsund ‎

Verksamhetstelefon: 072-7358109

Industrigatan 15-19, 913 31 Holmsund ‎

Här finns lediga platser!

Attendo Ungbo Sköldmövägen

Attendo Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en...

Bemannat Stödboende · Kontaktperson · Egna lägenheter

0708-730441

Sköldmövägen 15 A-C, 754 40 Uppsala

0708-730441

Sköldmövägen 15 A-C, 754 40 Uppsala

Här finns lediga platser!

Attendo Ungbo Stockholm

Attendo Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en...

Dygnetrunt bemannade Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

Bakhtiar Ibrahim 076-864 31 70 Victor Portillo 076-611 43 72

Malmgårsvägen 63, 116 38 Stockholm

Bakhtiar Ibrahim 076-864 31 70 Victor Portillo 076-611 43 72

Malmgårsvägen 63, 116 38 Stockholm

Här finns lediga platser!

Attendo Ungbo Västerås

Attendo Ungbo Västerås är ett stödboende för ungdomar 16-20 år som är i behov av tillsyn och stöd...

Bemannat Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

072-7357658

Harbostigen 2, 723 40 Västerås

072-7357658

Harbostigen 2, 723 40 Västerås

Här finns lediga platser!

Attendo Ängbyvägen HVB

Ängbyvägen HVB tar emot flickor 13-21 år från hela landet med begåvningsnedsättning, psykiatrisk...

Samordnare Carolina Kuzey: 072-363 02 23

Ängbyvägen 9, 741 30 Knivsta

Samordnare Carolina Kuzey: 072-363 02 23

Ängbyvägen 9, 741 30 Knivsta

Här finns lediga platser!
5

Våra medarbetare på alla nivåer har en hög kompetens och våra verksamheter kvalitetsgranskas kontinuerligt. Ledning och administration har vi samlat under ett och samma tak vilket underlättar samordning och sparar tid och kostnader för våra kunder.

Vi har en hög beredskap för att ta emot ärenden dygnet runt, årets alla dagar. Du kan alltid komma i kontakt med någon av våra verksamhetschefer/medarbetare för en dialog kring ett aktuellt ärende eller om du vill ha rådgivning eller förslag på hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Många av våra verksamheter är tillgängliga för placeringar från alla delar av landet. När det gäller vår konsulentstödda familjehemsverksamhet kan vi också säga att den faktiskt finns i stort sett hela landet, från Skåne till Norrbotten.