Behandlingshem, missbruk

Behandling av både beroende och personen

Attendo erbjuder behandlingshem för människor som är beroende av alkohol, droger, läkemedel och spel. Målet är att hjälpa varje individ tillbakatill ett värdigt liv fri från missbruk. Ett beroende kan inte isoleras från övriga delar i en människas liv. Därför behandlar vi både beroendet och personligheten och använder erkänt effektiva terapier och behandlingsprogram som psykoterapi, KBT och program för återfallsprevention.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 - 40 37 00

Visar 2/2
Beskrivning Kontakt Adress

Attendo Bustorps Gård

Bustorps Gård är ett behandlingshem för män över 18 år och har 16 platser. Bustorp ligger i...

Lång erfarenhet och samma kompetens men nya möjligheter.

010-2112332

Ronneby

010-2112332 Ronneby

Attendo Tingsryd

Attendo Kurorten är ett behandlingshem för vuxna kvinnor över 18 år. Kurorten ligger väldigt...

Behandling för kvinnor på kvinnors vis

010-2112306

Tingsryd

010-2112306 Tingsryd
5

Behandlingshem, missbruk

Attendo har två behandlingshem för människor med missbruksproblematik. Behandlingsmetoderna som används på Attendos enheter i Väckelsång och Tingsryd bygger framförallt på Tolvstegsprogrammet samt på familjeterapeuten Craig Nakkens teorier om missbrukarpersonligheten. Kombinationen av olika metoder ger oss en unik möjlighet att behandla hela människan och förstå vad som har format henne till den person hon eller han är idag.

Grundbehandling missbruk

Grundbehandlingen pågår minst 60 dagar. Grundbehandlingen är en välstrukturerad och intensiv period. Under grundbehandlingen läggs också en strategi upp för patientens tillfrisknande efter utskrivningen i samråd med uppdragsgivaren.

Förlängd behandling

I förlängd behandling får individen hjälp att identifiera de känslomässiga svårigheter och blockeringar som hindrar ett tillfrisknande, samt hjälp att finna och bearbeta lösningar på sina problem. Den förlängda behandlingen bygger, liksom grundbehandlingen, på en individuell behandlingsplan.

Separata behandlingsenheter för kvinnor och män

Kvinnor respektive män som är fast i ett beroende har olika erfarenheter och livssituationer att förhålla sig till, vilket har en avgörande betydelse för hur vägen till ett liv fritt från missbruk kan komma att se ut. Attendo Beroende har tagit fasta på detta, och erbjuder separata behandlingsenheter för kvinnor och män. Därmed stärker vi klienternas möjligheter till ett tillfrisknande på sina egna villkor.

Utslussning från behandlingshemmet

Vi lägger stor vikt vid att det finns en genomtänkt och strukturerad plan för utslussning innan slutgiltig utskrivning sker. Utslussningstiden kan sträcka sig över den placerades sista månad eller månader i behandling utifrån individens behov, situation och förutsättningar. Målet med utslussningen är att man ska känna sig mer säker och bekväm i sin nya livsstil i vardagen. Samarbete med hemkommun kring olika praktiska områden, såsom sysselsättning, ekonomi, boende och fritid – områden som behöver fungera när man lämnar behandlingshemmet, ser vi som viktigt.