Attendobloggen

Här skriver vi om våra verksamheter men även om nyheter som på olika sätt anknyter till det Attendo verkar inom.

Tillbaka till bloggen

Livslopp – en spegelbild av livet självt

  • Ammy Wehlin
  • 12 jul 2017

Fotografering till Livslopp på Attendo Enhagsslingan

Nyligen gick startskottet för projekt Livslopp på Attendo Enhagsslingan i Täby. Med hjälp av framstående fotografer porträtteras boende tillsammans med en berättelse om deras livsupplevelser.

Attendos medarbetare får varje år träffa tusentals äldre som väljer Attendo för sin hemtjänst eller flyttar in på något av våra äldreboenden runt om i Norden. Inte sällan får vi ta del av fantastiska livshistorier och livsöden.

Äldres livsberättelser kan vara omtumlande, men samtidigt också väldigt berikande för oss som jobbar inom omsorgen. Många äldre har under åren fått uppleva såväl fasor och motgångar som stor glädje och fantastiska framsteg. Och precis som varje kund som flyttar till något av våra boenden har unika behov och önskemål, så är ingen livsberättelse den andra helt lik.

Bara på Enhagsslingan finns en uppsjö av historier som förtjänar att berättas vidare. Där finns Susanne som växte upp som halvjudiskt barn i Berlin under andra världskriget. Där finns Inga som kom som fosterbarn från Finland efter finska vinterkriget. Och där finns Henny och Sten som fortfarande efter 60 år som äkta makar lever oskiljaktiga tillsammans.

Fotografering till Livslopp på Attendo Enhagsslingan

I projekt Livslopp får de boende träffa en av de fotografer som frivilligt är med i projektet. Trots att de arbetar ideellt har många framstående fotografer valt att gå in i projektet. Deras uppgift är att med utgångspunkt i ett gammalt foto försöka spegla vad som har hänt under livets gång. Det kan vara ett bröllopsfoto, eller något från när personen var ung och ägnade sig åt sin favoritsysselsättning. Tanken är att fotot ska visa en viktig del av en livshistoria, och tillsammans bilda en palett av berättelser om hur livsbetingelserna såg ut förr.

Idén kommer ursprungligen från Norge där olika fotografer bjöds in att porträttera boende på Attendo Paulus Sykehjem i Oslo redan 2011. Sedan dess har Livsløp, som den norska motsvarigheten heter, byggts på till att omfatta ett knappt 30-tal livshistorier fångade i foto. Förra hösten togs det första steget över till Sverige, när utställningen nådde Attendo Oxie i Malmö och de första fotografierna av svenska äldre togs. Under sommaren fortsätter vi att bygga på med bilder på Oxie och på Enhagsslingan, med målet att senare i år kunna öppna en utställning av Livslopp i Sverige.   

Fotografering till Livslopp på Attendo Enhagsslingan

Vi på Attendo är stolta över att kunna medverka till detta, och ge äldre personer utrymme att synas och dela med sig av sina livsberättelser till kommande generationer. För min egen del hoppas jag att  bilderna och berättelserna får oss alla att reflektera över vilken roll de äldre spela i vårt samhälle idag.

 Fram till utställningen är klar kan du ta del av de norska bilderna och berättelserna på www.livslopp.nu.

Ammy Wehlin
affärsområdeschef inom Attendo Äldreomsorg