Attendobloggen

Här skriver vi om våra verksamheter men även om nyheter som på olika sätt anknyter till det Attendo verkar inom.

Tillbaka till bloggen

Undersökning visar att äldre inte får komma till tals i media

  • Ammy Wehlin
  • 17 aug 2017

Attendo. Foto: Görgen Persson 

Göteborgs-Posten uppmärksammade nyligen en rapport från omvärldsbevakningsföretaget Meltwater som har tittat på hur mycket äldre personer får komma till tals i media. Undersökningen bekräftar en dyster bild som vi har sett i den allmänna debatten sedan länge. Av totalt 4000 nyhetsartiklar får äldre endast uttala sig i 14 procent av artiklarna. 

Oftast omskrivs äldre som grupp och inte individer. Något märkligt kan tyckas i o m att både ålder och hälsa kan skilja avsevärt inom den delen av befolkningen som den här undersökningen berör. Förutom åldersspann finns det givetvis andra skillnader såsom exempelvis utbildningsbakgrund, vart i landet personen bor, uppväxt och religion. Kort sagt, äldre, precis som övriga befolkningen, består av individer som bär på sin egen unika historia och sina egna förutsättningar. 

Inom Attendo äldreomsorg har vi tagit fasta på detta och jobbar sedan flera år tillbaka med flera plattformar där vi försöker hjälpa de äldre att göra sin hörd och se till att den äldre delen av befolkningen får synas och ta plats. 

Genom podcast-serien ’Hasse och Hundraåringarna’ får äldre en chans att berätta sin livshistoria. Det kan handla om hur det var att växa upp i ett visst årtionde eller om hur samhället har förändrats genom åren. Podden kom till genom att komikern och entreprenören Hasse Brontén kontaktade oss med en idé om att skapa en podd om äldre. Vi kände direkt att detta var något som var viktigt för oss och vi har samarbetat med honom sedan dess.

Fotoprojektet Livslopp är ett annat exempel på hur vi vill synliggöra äldre. Projektet startade i Oslo under namnet Livslöp och har sedan fortsatt att utvecklats och finns numera på två orter i Sverige. Livslopp består dels i fina fotografier från då och nu, men också personliga reflektioner från den äldre som ger en inblick i hur han eller hon är som person. 

Jag är stolt över att vi väljer att satsa på projekt som synliggör äldre. Likaså är jag stolt över att medarbetarna inom Attendo dagligen arbetar med att tillhandahålla en god och trygg omsorg med individen i fokus. Det handlar om respekt och ett värdigt bemötande.

Hälsningar 

Ammy Wehlin,
affärsområdeschef, Attendo äldreomsorg 

 

Bilden i blogginlägget är fotograferad av Görgen Persson.