• Kullen

Attendo Bränningevägen

Till Attendo Bränningevägens korttidshem (tidigare Kullen) kommer barn och ungdomar för att ha roligt tillsammans med kamrater och personal. Föräldrar och syskon erbjuds möjlighet till avlastning. Vi har bemanning dygnet runt och anpassar antal personal efter behov. Alla barn/ungdomar har en egen kontaktperson som har lite extra ansvar för varje enskilds behov, önskningar och kontakter.

Tf. Verksamhetschef

Viktor Ärje-Åström

Telefon: 072-0850497

Adress

Bränningevägen 2, 120 54 Årsta

Mer information om Attendo Bränningevägen

Om boendet

En målsättning för oss är att alla barn och ungdomar, flickor och pojkar ska erbjudas en möjlighet till en positiv och meningsfull fritid som bygger på delaktighet och individuellt anpassade aktiviteter. Vi skräddarsyr aktiviteter och vistelsen hos oss utifrån vad barnen själva tycker om att göra och vi uppmuntrar till både fysiska och lugna aktiviteter. Varje barn och ungdom möts med stor lyhördhet och respekt. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och visuell kommunikation. Bilder, schema, teckenstöd, sociala berättelser mm som alltid integreras i verksamheten utifrån det enskilda behovet. Alla barn och ungdomar får ett eget rum som de återvänder till.