• Det är härligt med sjötomt!
  • Trevliga rum för våra flickor.
  • Delar av entré
  • I lugn naturskön miljö
  • Sällskapsrum
  • Estetiska uttryck av elever

Attendo Broarp Alma

Individuella behov - Individuella mål

Attendo Alma är ett behandlingshem för flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt mål är att varje elev ska uppnå självständighet utifrån sin egen förmåga. Behandlingsarbetet individanpassas efter elevens förutsättningar, behov och intressen. Tydlig struktur med förutsägbarhet samt fokus på individuella styrkor och mål, skapar förutsättningar för varje elev att kunna leva värdigt, positivt och utvecklande

Verksamhetschef

Claes Gerleman

Telefon: 073 - 066 00 59

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS
Avdelningsföretåndare Claes Gerleman 073-066 00 59
Behandlingssamordnare Emelie Lundell  073-066 30 24
Avdelningen  010 - 211 21 70

Telefon:

010 - 211 21 70 (avd) Samordnare Maria Lundmark 0730-663 857

E-post:

Adress

Villagatan 12, 570 32, Hjältevad

Mer information om Attendo Broarp Alma

Vår verksamhet

Broarp Slussen - Läs mer här 

 

Ungdomarna behöver tydlig struktur och förutsägbarhet i tillvaron, samt fokus på sina individuella styrkor och förutsättningar. En strävan att uppfylla dessa krav genomsyrar all verksamhet på Attendo Broarp Alma. Ett helhetsperspektiv utifrån dagliga aktiviteter är också viktiga delar i behandlingshemmets behandlingsarbete.

All behandling är individuell och sker utifrån individens egna behov och förutsättningar. Vårdplanen tillsammans med observationer från avdelningspersonal utgör grunden för genomförandeplanen som kontinuerligt utvärderas och fastställs tillsammans med uppdragsgivare och vårdnadshavare

Verksamhetens mål är att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik. I behandlingsarbetet innebär det att vi hämtar information från tre källor: från forskningen och den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen, nuvarande situation och elevens önskemål. Detta sammanvägs med vår professionella expertis innan vi väljer pedagogik/metod för eleven. Det sker hela tiden en utvärdering av pedagogikens/metodens effekt på individnivå.

 

Film om Broarp

Film om Broarp (öppnas i extern fönster)

Våra metoder

Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i ungdomens utveckling och lärande. Därför arbetar vi enligt metoder som gör tillvaron förutsägbar och strukturerad. Vi utgår från kognitiva teorier och använder oss av olika psykopedagogiska metoder, såsom tydliggörande pedagogik, låg affektivt bemötande, sociala berättelser, seriesamtal,  psykologisk behandling, medicinsk behandling samt kommunikationshjälpmedlet KAT-kit.

I allt behandlingsarbete håller vi fokus på elevernas individuella styrkor och förutsättningar, en viktig hörnsten i behandlingen är därför att ta tillvara ungdomarnas egna begåvningar och intressen. Vi erbjuder goda möjligheter att ägna sig åt musik, idrott, konst och annat kreativt skapande. Grundtanken är att ge förutsättningar för en positiv och utvecklande fritid.

Tiden efter Alma

Vi anser att familjen har en viktig roll under vistelsen på behandlingshemmet och strävar därför efter stor delaktighet från föräldrar och andra närstående.

Övernattningsmöjligheter finns för föräldrar som besöker sitt barn.

Det är viktigt att tidigt påbörja planeringen och förbereda eleven för tiden efter Broarp Alma. Detta gör vi genom att hjälpa eleven hitta verktyg och strategier för en framtida självständig tillvaro utefter deras förutsättningar. Stor del av behandlingen på Attendo Broarp Alma skall ha ett långvarigt syfte för att möjliggöra en meningsfull framtid.