• Verksamheten
  • Hjälpsamhet
  • Trygghet
  • Tydliggörande

Attendo Bullerbo korttidsboende

Kompisar · Meningsfull fritid · Möjligheter · Upplevelser · Glädje

Attendo Bullerbo korttidsboende ligger i Ösmo, mellan Stockholm och Nynäshamn. Vi finns i natursköna omgivningar med närhet till natur med möjligheter till bad, promenader, fiske och lek. Vi har grupper med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar där vi ser till att barnet/ungdomen hamnar i en grupp där han/hon kan trivas. Kommunikation, delaktighet och inflytande är nyckelord för oss.

Tf. Verksamhetschef

Viktor Ärje-Åström

Telefon: 072-0850497

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Bullerbo

Rose-Marie Andersson, Samordnare

 

Yvonne Söderström, Samordnare

 

 

08-52039333

 

08-52039373

 

 

Adress

Breddalsvägen 7, 148 35 Ösmo

Mat på Attendo Bullerbo korttidsboende

Maten är en viktig del av vardagen och hälsan. Personalen har kompetens i hur man på bästa sätt anpassar maten efter olika behov så som allergier, överkänslighet och viktproblem. Barnen får välja mat utifrån egna önskemål och förmåga.

Mer information om Attendo Bullerbo korttidsboende

Boende

Attendo Bullerbo ligger i Ösmo, mellan Stockholm och Nynäshamn, i natursköna omgivningar  med möjligheter till bad, promenader, fiske och lek. Vi har också nära till andra aktiviteter så som simhall, bowling och ridning. Runt vårt hus finns en stor trädgård där vi vistas ofta.

Medarbetare

Personalen består av utbildade stödassistenter samt stödbiträden.. Personalen samarbetar mycket med föräldrar och vårdnadshavare men har också mycket kontakt med skola och habiliteringen för att samordna insatserna kring barnen på ett optimalt sätt.

Omsorg

På Attendo Bullerbo tar vi emot barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och vi ser till att barnet/ungdomen hamnar i en grupp där han/hon kan trivas. Tydliggörande pedagogik är grunden i vårt arbetssätt för att underlätta i kommunikationen med barnet. Delaktighet och inflytande är nyckelord för oss eftersom vi ser att det är viktigt för barnens utveckling.