Attendo hemsjukvård

Från den 1 mars 2017 erbjuder vi på Attendo hemsjukvård. Det innebär att du som har svårt att ta dig till en vårdcentral istället kan få hjälp av våra sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) i ditt hem.

När kan jag få hemsjukvård?
Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral på egen hand (eller med hjälp av anhörig eller följeslagare) kan få rätt till sjukvård i hemmet.

Hur blir jag hemsjukvådspatient?
Jag har behov av sjukvård i hemmet, ring kontaktcenter Västerås stad 021-39 27 25
Jag har vårdats på sjukhus, behov av hemsjukvård tas upp under en vårdplanering Jag har behov av sjukvård och min kontakt på vårdcentralen anmäler behovet.

Vem avgör om jag får hemsjukvård?
Bedömningen görs alltid av Västerås stads bedömningsteam som träffar dig på sjukhus eller i ditt hem.

Vad händer sedan?
Du kan själv välja utförare av hemsjukvård. Om du får rätt till hemsjukvård och idag har hemtjänst från Attendo så kommer vi även att utföra din hemsjukvård.

Läs mer om hemsjukvård i Västerås här.