• Vår gemensamma uteplats
  • Exteriör
  • Boenderum
  • Matsal

Attendo Kombo Danska vägen

Attendo Kombo Danska vägen erbjuder stödboende för psykiskt funktionshindrade män och kvinnor i alla åldrar. Genom en trygg omgivning och god omvårdnad skapar vi en miljö där det är lätt för individen att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin förmåga. Vi erbjuder ett boende där trygghet och trivsel går hand i hand med den självklara rätten till integritet och respekt.

Verksamhetschef

Telefon: 073-318 10 23

Hej, jag är ansvarig för kombo Danskavägen.

Telefon:

Verksamheten: 031-40 50 60

Adress

Danska vägen 21, 412 74 Göteborg

Mer information om Attendo Kombo Danska vägen

Omsorg

Vårt mål är att våra hyresgäster skall stärkas i sin vardag och därmed kunna klara ett eget boende med eller utan stöd. Tillsammans gör vi en personlig genomförandeplan utifrån våra boendes behov och önskemål. Dagliga sysslor utförs tillsammans med vår erfarna och utbildade personal. Vi arbetar utifrån att de som bor hos oss ska vara så delaktiga i sin egen vardag som möjligt.

Personal

Vi som arbetar på Danska vägen är socionomer, stödpedagoger, stödassistenter eller har annan likvärdig utbildning. Verksamhetschef, platsansvarig och kvalitetsansvarig finns alla på plats på Danska vägen och boendet är bemannat dygnet runt.

Boende

På Attendo Kombo Danska vägen finns det elva rum, alla med egen dusch och toalett. I sex av rummen finns det möjlighet att laga mat, vilket innebär att våra boende succesivt kan börja ta hand om sitt eget hushåll. Alltid med stöd av personal i den utsträckning man själv önskar och har behov av. På markplan finns ett stort gemensamt vardagsrum samt ett gemensamt kök där vi serverar frukost och middag för de som inte vill äta ensamma.