• Omsorg
  • Kreativitet
  • Allrum
  • Framsida

Attendo Eklövet gruppbostad

Trygghet · Aktivitet · Gemenskap

Attendo Eklövets gruppbostad ligger i ett naturskönt villaområde i norra Hässelby och består av en tvåplans villa med stor trädgård och gemensam uteplats. Det finns ett litet gym där det finns möjlighet att träna. På Eklövet är det boendekonferenser varje vecka, där samtliga aktiviteter planeras både gemensamma och individuella. Personalen planerar varierade aktiviteter som passar för årstiden.

Verksamhetschef

Anna Wielbass & Stephanie Seyoum

Telefon: 0731- 56 21 20, 072-14 33 838

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Samordnare: Daniel Akora

08-38 90 89

Telefon:

08-38 90 89

Adress

Eklövsgränd 17, 165 76 Hässelby

  • Daniel Aroka, Victor Flores

    Daniel Aroka, Victor Flores

    Vårdare

    "Det bästa är att vi gör mycket utflykter som stärker gemenskapen mellan boende och personal."

Mat på Attendo Eklövet gruppbostad

Maten är en viktig del av livet på Eklövet. De boende planerar sin egen matsedel för en vecka. Detta sker på olika sätt, några har stående matsedlar för fyra veckor andra väljer maträtter med hjälp av bilder eller datorn. Därefter skriver den boende med hjälp av personalen en inköpslista och går eller åker buss till Åkemyntan och handlar. På vardagarna lagar den boende sin egen måltid med stöd av personalen. Vid större högtider eller efter önskemål lagas gemensam middag och det dukas fint i allrummet till gemensam middag.

Mer information om Attendo Eklövet gruppbostad

Boende

På Eklövet finns det sex lägenheter. I varje lägenhet ingår sovrum/vardagsrum med kökpentry, badrum samt egen uteplats. Det finns även tillgång till gemensamhetsutrymmen i form av ett stort kök och vardagsrum. Vi har en gemensam trädgård som tillhör gruppbostaden där vi ofta sitter ute och fikar, grillar, spelar kubb och annat kul som vi kan hitta på tillsammans.

 

Medarbetare

Arbetet leds av verksamhetschef som har sitt kontor på plats. Det finns även en samordnare i arbetsgruppen. Personalen  är utbildade vårdare eller  har likvärdig utbildning och lång yrkeserfarenhet. Samtliga har erfarenhet med att arbeta med funktionsnedsatta och många har arbetat på Eklövet under många år.

Omsorg

Vi arbetar för den enskildes självbestämmande och egna önskemål. Personalen uppmuntrar till ett aktivt och så självständigt liv som möjligt. Samarbetet med närstående är något vi tycker är viktigt och eftersträvar. Alla boende har en genomförandeplan som  upprättas tillsammans med personalen och som anger vilka insatser som den enskilde har behov och önskemål om.