Attendo Bälinge Ekeby Gruppbostad

Kompetens · Engagemang · Omtanke

Ekeby Bälinge är en gruppbostad belägen i ett villaområde i utkanten av Bälinge. Vi lägger stort fokus på individens önskemål vad gäller egna intressen och arbetar aktivt med att uppmuntra våra brukare till att delta på aktiviteter både inom och utanför verksamheten. Målet är att erbjuda en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor utifrån var och ens förutsättningar och behov. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Verksamhetschef

Nathalie Planting – Kax

Telefon: 0720-85 68 47

Adress

Bälinge-Ekeby 26, 743 82 Bälinge

Mer information om Attendo Bälinge Ekeby Gruppbostad

Boende

Ekeby Bälinge är en gruppbostad belägen i ett villaområde i utkanten av Bälinge. Boendet har en liten och lummig trädgård. 

Boendet har fem boendeplatser med inriktning mot personkrets 1, utvecklingsstörning och autism med måttliga till stora omvårdnadsbehov.