• På sommaren tillbringar vi mycket tid på vår uteplats
  • Vardagsrum med en mysig soffgrupp för att umgås

Attendo Bjursätragatan 25

Omtanke · Gemenskap · Trygghet

Gruppbostaden är belägen i ett flerfamiljshus. Gruppbostaden består av fem fullvärdiga lägenheter där samtliga ligger i direkt anslutning till det gemensamma utrymmet. Vi lägger stort fokus på individens önskemål, egna intressen och arbetar aktivt med att uppmuntra våra brukare till att delta på aktiviteter både inom och utanför verksamheten. Under sommarhalvåret har vi tillgång till en egen uteplats där vi ofta umgås och njuter av sommaren.

Verksamhetschef

Magda Tallvid

Telefon: 072-888 16 40

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Department
Hadiya Yaka 08-647 05 01

Telefon:

08-647 05 01

Adress

Bjursätragatan 25, 124 62 Bandhagen

Mat på Attendo Bjursätragatan 25

På Bjursätragatan 25 erbjuder vi hemlagade middagar varje dag för de som vill äta gemensamt. Vill man inte delta på de gemensamma måltiderna kan man laga sin mat själv och få hjälp av personal vid behov. För att stimulera så många sinnen som möjligt hos de boende så bakar man tillsammans under helgerna.

Mer information om Attendo Bjursätragatan 25

Boende

Gruppbostaden är belägen i ett flerfamiljshus. Gruppbostaden består av fem fullvärdiga lägenheter, varav samtliga ligger i direkt anslutning till gemensamma utrymmen. Verksamhetens gemensamhetsutrymme är en viktigt del av verksamheter, där äter vi tillsammans, umgås och deltar på olika aktiviteter.

Medarbetare

Arbetet leds av verksamhetschef. Det finns även en samordnare i arbetsgruppen. Personalen har en relevant utbildning och samtliga har lång erfarenhet av att arbeta med funktionsnedsatta. Det är en stabil arbetsgrupp med mycket glädje, motivation och engagemang.

Omsorg

Utgångspunkten för det pedagogiska arbetet är en kartläggning av den enskilda individens färdigheter och intressen, men också hans eller hennes svårigheter. Ett vanligt hjälpmedel inom den tydliggörande pedagogiken är ett visuellt schema/dagsplan. Visuella instruktioner besvarar frågan hur en aktivitet ska genomföras för att öka den enskildes självständighet.