• Envägen

Attendo Envägen gruppbostad

Gruppboendet Attendo Envägen är beläget i Hallstavik. En charmig bruksort som ligger ca. 4 mil norr om Norrtälje. Gruppbostaden är samlad med sex lägenheter och gemensamhetslägenheter i samma trappuppgång i ett hyreshus. Du får stöd, service och omvårdnad utifrån dina egna behov och vi har en tydlig struktur för att underlätta vardagen. Vill du ha hjälp med matlagningen i din lägenhet går det förstås bra men du kan också välja att äta gemensamt med andra i basen. Du har tillgång till personal dygnet runt. Alla har en egen kontaktperson som har lite extra ansvar för dig, dina behov, önskningar och kontakter med anhöriga, myndigheter mm.

Verksamhetschef

Mia Falk

Telefon: 070–144 11 19

Telefon:

070–144 11 19

Adress

Envägen 12 B, 763 35 Hallstavik

Mer information om Attendo Envägen gruppbostad

Aktiviteter

På Envägen erbjuder vi olika aktiviteter både hemma på boendet och ute i samhället. Det finns flera olika fritidsaktiviteter att prova på i Hallstavik. Det finns en BMX-bana i närheten av boendet, fina grönområden med naturstigar, möjlighet till fiske och bad. På boende ordnar vi kräftskiva, grillkvällar utom och inomhusspel och musikstunder, vi tycker om att baka och plocka bär och svamp. Vi gör också gemensamma eller individuella utflykter.

Du är själv med och påverkar de gemensamma och individuella aktiviteterna genom bl.a. boendemöten och samtal med din kontaktperson.

Sysselsättning

Inom Lappvärket har vi en egen daglig verksamhet ATELJÉN.

Medarbetare

Våra medarbetare arbetar tillsammans i ett team, de har adekvat utbildning för arbetet såsom tex socionom, beteendevetare, pedagog, behandlingsassistent mm. Det är både kvinnor och män i blandade åldrar i arbetsgruppen.

Verksamhetschef Mia Falk är Socionom. Vår personal får intern och extern utbildning och vi har tillgång till handledning vid behov. Medarbetarna har dygnet runt tillgång till råd, stöd och handledning av telefonberedskap. Vi har en god och nära kontakt med vårdcentralen i Hallstavik.