Attendo Gustavsviksvägen

Flexibilitet · Gemenskap · Engagemang

Välkommen till Attendo Gustavsviksvägen! Vi har fem lägenheter i Motala med personalstöd för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi tar emot placeringar enligt SoL och enligt LSS för personkrets 1 och 3. Ni är välkomna att göra studiebesök hos oss eller kontakta verksamhetschef.

Verksamhetschef

Therese Skog

Telefon: 072-009 23 75

Adress

Gustavsviksvägen 2C, 291 73 Motala

Mer information om Attendo Gustavsviksvägen

Om boendet

Vi stödjer enskilda individer med att få struktur och ordning i vardagslivet för att skapa en känsla av sammanhang och ett självständigt liv. Det inkluderar boendeträning, en meningsfull fritidssysselsättning och stöd till arbete eller utbildning.

Vi har en gemensamhetslokal för samvaro och möjlighet till lunch och middag och samarbetar med andra samhällsinstanser som öppenvård och föreningar tex.

  • Alla anställda har god kunskap i bl.a. motiverande samtal och socialträning.
  • Möjlighet att beställa utbildning och handledning av oss kring pedagogiska förhållningssätt som tex sociala berättelser.