Attendo Herrgårdsvägen Gruppbostad

Psykiatriboende och boendestöd i eget boende

Herrgårdsvägen är ett boende med sex platser enl. SoL för personer med psykiska funktionshinder. Från boendet utgår även boendestöd som ges hemma hos personer i eget boende. Verksamheten drivs av Attendo på entreprenad för Danderyds kommun. Vi arbetar för att ge personer i vår verksamhet hjälp och stöd till ett självständigt liv. Vi ger de bästa möjligheter och förutsättningar till utveckling i den riktning som våra boende önskar.

Verksamhetschef

Telefon:

Enheten: 072-0848294

Adress

Herrgårdsvägen 25, 182 39 Danderyd

Mer information om Attendo Herrgårdsvägen Gruppbostad