Attendo Källebergsgatan 27 Gruppbostad

Källebergsgatan 27 är en gruppbostad utformad som en större enplansvilla placerad på en egen tomt i ett villaområde. Gruppbostaden har 6 lägenheter. Här bor personer tillhörande personkrets 1 enligt 9:9 § LSS.

Verksamhetschef

Adress

Källebergsgatan 27, 515 32 Viskafors

Mer information om Attendo Källebergsgatan 27 Gruppbostad

Om boendet

På Källebergsgatan 27 erbjuder vi ett boende i en trygg och vacker miljö där du har möjlighet att utvecklas, känna sammanhang och mening. Din upplevelse av att få ett gott bemötande och känna trygghet är en förutsättning för att andra delar i livet ska fungera, som på arbetet, på fritiden och i en social gemenskap.