Attendo Lötgatan gruppbostad

Attendo Lötgatan är en gruppbostad med sex lägenheter, gemensamhetsutrymme och personalutrymme. Det finns nära tillgång till samhällsservice i vackra Söderköping. Planer och planering görs tillsammans med brukarna och vi ger insatser enligt LSS. Söderköping kommun är ytterst ansvariga för placeringar och uppföljning av verksamheten utifrån avtal.

Verksamhetschef

Sara Johansson

Telefon: 0708-544186

Telefon:

0720-83 12 75

Adress

Lötgatan 17, 614 33 Söderköping