Attendo Nevisborg 19 gruppbostad

Trygghet · Omsorg · Samvaro

På Attendo Nevisborg 19 gruppboende i Staffanstorp erbjuder vi ett boende i en trygg och vacker miljö. Boendet är för dig som är beviljad dygnet runt-omsorg enligt LSS. Här får du ett boende baserat på trygghet, omsorg samt samvaro. Vi lägger stor vikt vid att du har inflytande och själv är delaktig i hur din vardag ska se ut.

Verksamhetschef

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Department
Platsansvarig

Madeleine Ahlqvist
046-251414
madeleine.ahlqvist@attendo.se
 

Telefon:

046-251414

E-post:

Adress

Nevisborg 19, 245 45 Staffanstorp

Mer information om Attendo Nevisborg 19 gruppbostad

Boende

Attendo Nevisborg 19 gruppbostad består av fem lägenheter. Lägenheterna är stora ettor med egna kök. Samtliga lägenheter är belägna på markplan där det också finns ett gemensamhetsutrymme till de boendes förfogande. Här träffas vi ofta för att spela spel, pyssla, titta på film eller bara umgås och fika. Boendet har en tillhörande mysigt trädgård. Stor vikt läggs på kvalitet, trygghet, och att leva ett liv på dina egna villkor samtidigt få möjlighet till glädje och gemenskap med andra.

 

.

Personal

Personalens huvudsakliga mål är att bemöta den enskilde med hänsyn och respekt samt utifrån dennes behov formulera mål och hjälpmedel som individen behöver för att göra det han/hon annars kanske inte kan. Personalgruppen på Attendo Nevisborg 19 har blandad kompetens för bästa omsorg, gruppen består av stödassistenter. Samtlig personal har utbildning i TEACCH, samt vidareutbildas kontinuerligt.

.