• Sältäppan

Attendo Sälltäppan behandlingshem

Attendo Sälltäppans behandlingshem vänder sig till individer I åldern 20-65 år med psykiska funktionshinder, med eller utan stöd av LPT (Lagen om psykisk tvångsvård), LRV (Lagen om rättpsykiatrisk vård). Vi tar inte emot människor med svår pågående missbruksproblematik. Våra klienter har genomgående en lång historia av svår psykisk sjukdom med bland annat psykoser och andra allvarliga symptom som paranoia och vaneföreställningar.

Verksamhetschef

Telefon:

072-966 09 00

Adress

Österby 2, 643 98 Julita

Mer information om Attendo Sälltäppan behandlingshem

Om verksamheten

Verksamheten utgår från en salugent förhållningssätt som innebär att man i processen fokuserar mer på friskfaktorer istället för på riskfaktorer. Vi jobbar främst med att skapa trygghet för de boende för att minska ner på deras symtom. För att skapa trygghet jobbar vi långsiktigt på relationer med tillhörande ADL-träning och hjälp till självhjälp att ta eget ansvar för sig liv. Vårt fokus ligger på det friska.

Trygghet skapar mod att titta på sin situation och till ett förändringsarbete. Sälltäppan ger trygghet genom att se människan, ge värme och omtanke tillsammans med ett genuint omhändertagande och respekt för individen och för den hen är. Samtidigt står vi för en nödvändig tydlighet gällande regler och rutiner.

Bemanning

Vi har alltid vaken personal på plats.
Behandlingsassistenter
Sjuksköterska på dagtid
Läkare på konsultbasis (rond en gång i månaden)
Psykolog på konsultbasis
Varje boende har kontakt med läkare på Vår vårdcentral som ligger nära Sälltäppan.