Attendo Söderängsgatan Gruppbostad

Söderängsgatan är en gruppbostad omfattande sex lägenheter. Målgruppen är vuxna med förvärvad hjärnskada, tillhörande personkrets 2 enligt 9:9 § LSS.

Verksamhetschef

Andreas Hosio

Telefon: 072-0852569

Adress

Söderängsgatan 14, 504 46 Borås

Mer information om Attendo Söderängsgatan Gruppbostad

Om boendet

Verksamhetens mål är att på bästa sätt använda vår kompetens till att ge varje individ en trygg och meningsfull vardag och med engagemang ordna bra och trivsamma aktiviteter. Detta genom lyhördhet inför individens egna behov och ta tillvara personens egna idéer.